Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Metropool Amsterdam  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Metropool Amsterdam

Ondernemers in Metropool Amsterdam verbinden en lobbyen voor een beter regionaal ondernemersklimaat. Dát is het doel van VNO-NCW Metropool Amsterdam.

Regionieuws
Gecontroleerde groei voor Schiphol

​VNO-NCW West lobbyt voor de economische ontwikkeling van Schiphol. Ze maakt deel uit van de Omgevingsraad Schiphol en steunt daar directeur Dick Benschop van de luchthaven, die voor een gematigde, gecontroleerde groei pleit.

lees meer
Dinsdag 4 December 2018
​VNO-NCW West lobbyt voor de economische ontwikkeling van Schiphol. Ze maakt deel uit van de Omgevingsraad Schiphol en steunt daar directeur Dick Benschop van de luchthaven, die voor een gematigde, gecontroleerde groei pleit. 

Eind november kwam de concept-MER (Milieueffectrapportage) over Schiphol uit. De gegevens in deze rapportage zal de Omgevingsraad Schiphol gebruiken voor haar advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over de ontwikkeling van de luchthaven na 2020. Dit advies wordt rond de Kerst verwacht. 
In de Omgevingsraad Schiphol zijn alle belanghebbenden vertegenwoordigd: de luchtvaartsector, het bedrijfsleven, bewonersgroepen, milieuorganisaties en overheden. Sinds de oprichting in 2015 zitten ook de lobbyisten van VNO-NCW West aan tafel. 

Aantal vliegbewegingen
De vraag die de gemoederen binnen de Omgevingsraad hoog doen oplopen, is of het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol mag groeien. Tot en met 2020 zijn 500.000 vliegbewegingen per jaar toegestaan, maar dit aantal is nu al onvoldoende om in de behoefte te voorzien. Ongebreidelde groei heeft anno 2018 weinig draagvlak. De geluidshinder, het fijnstof, de CO2-uitstoot, het zijn problemen voor omwonenden en milieu die serieus zijn. Kijk je in de verre toekomst dan worden deze problemen waarschijnlijk opgelost. Vliegtuigen zijn door technologische vooruitgang al veel stiller geworden. De meeste vliegtuigmaatschappijen hebben in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de modernisering van hun vloot. Ook wordt gesproken over start- en landingsbanen in zee. En VNO-NCW heeft samen met onder meer de luchthaven en  vliegtuigmaatschappijen in oktober een convenant getekend voor het verminderen van de CO2-uitstoot met 35 procent in 2030. Een van de actiepunten daarin is het gebruik van biobrandstof.   

Vakantietripjes
In de media domineert de boodschap dat het afgelopen moet zijn met die vakantietripjes voor een paar tientjes naar Europese steden. De trein wordt als alternatief genoemd, maar dan hebben we meer HSL-verbindingen nodig. Voorlopig pakt de Europese politiek dit niet op. Daarom moet de regionale luchthaven Lelystad zo snel mogelijk worden opengesteld voor deze toeristische vluchten, zodat de ruimte op Schiphol benut kan worden voor nieuwe bestemmingen in bijvoorbeeld India en China. 

Goederenexport
Het Nederlandse bedrijfsleven is met haar kleine thuismarkt exportgericht. Het heeft hoogwaardige producten en diensten waar in het buitenland veel vraag naar is. Denk aan onze topsectoren: land- en tuinbouw, chemie, energie, life sciences & health, high tech systemen en materialen en waterbouw. De totale waarde van de geëxporteerde goederen en diensten is 83 procent van ons BBP (CBS). Daar heb je wel vervoer voor nodig. Daarnaast is Schiphol dé hub naar Europa. Belangrijker dan het vakantieverkeer is de groeiende vraag naar zakelijk personenvervoer en vrachtverkeer, die cruciaal zijn voor onze welvaart en werkgelegenheid. 

Werkgelegenheid
Even wat cijfers die vaak vergeten worden in het maatschappelijke debat. Wat vracht betreft is Schiphol de derde luchthaven van Europa. In 2017 werd bijna 2 miljoen ton goederen op onze luchthaven afgehandeld. Van die luchtvracht wordt 60 procent vervoerd in vrachtvliegtuigen en 40 procent in de ‘belly’ van passagierstoestellen.  In de keten van bedrijven die zich op Schiphol met luchtvracht bezighouden zijn ongeveer 25.000 personen werkzaam (directe werkgelegenheid). Schiphol levert in totaal 65.000 directe banen op. De indirecte werkgelegenheid bij bedrijven die goederen via Schiphol vervoeren is een veelvoud. De banen zijn er op elk niveau, van schoonmakers tot baliepersoneel, van truckers tot cateraars. Kortom, echt belangrijk voor het welzijn van veel Nederlanders.

Draagvlak​
Het pleidooi van de nieuwe directeur Dick Benschop van Schiphol voor een gematigde, gecontroleerde groei, spreekt VNO-NCW West aan. Voor Schiphol en luchthaven Lelystad samen pleit hij voor een groei van tussen de 1 en 2 procent per jaar. Toch willen we geen harde uitspraken doen over het aantal vliegbewegingen. We hechten aan het overleg in de Omgevingsraad dat de komende weken daarover gaat. Voor economie en samenleving is het goed dat we met alle belanghebbenden draagvlak creëren voor de ontwikkeling van Schiphol. 

Regionieuws
Connect and Share

​Ondernemers worden in het zonnetje gezet tijdens de internationale Dag van de Ondernemer op 16 november. VNO-NCW West organiseert het Ondernemersgala in de Fokkerterminal in Den Haag met ruim 400 ondernemers, een door actualiteiten geïnspireerd diner en een knallend optreden van Voice of Holland-winnares Romy Monteiro.

lees meer
Donderdag 22 November 2018

​​Ondernemers worden in het zonnetje gezet tijdens de internationale Dag van de Ondernemer op 16 november. VNO-NCW West organiseert het Ondernemersgala in de Fokkerterminal in Den Haag met ruim 400 ondernemers, een door actualiteiten geïnspireerd diner en een knallend optreden van Voice of Holland-winnares Romy Monteiro.

Tekst: Pieter van der Meulen

Elke derde vrijdag van november worden ondernemers in het zonnetje gezet vanwege hun lef, doorzettingsvermogen en inzet voor de maatschappij. Ook dit jaar wordt deze dag feestelijk afgesloten met het VNO-NCW West Ondernemersgala. Aan het thema ‘Connect and Share’ wordt invulling gegeven met onder andere een uitgebreid diner, verzorgd door Hof Catering, en inspirerende sprekers over modern ondernemerschap. En wanneer is netwerken nou leuker dan onder het genot van achtereenvolgende culinaire hoogstandjes of als ondernemers laten zien wat ze waard zijn op de dansvloer?

Zelfsturend
“Doe het alleen als je er echt zin in hebt en het echt meent.” Patrick van der Leelie, directeur bij NVD Beveiligingsgroep, vertelt tussen het ‘Yin & Yang voorgerecht’ en het ‘Arabische Lente tussengerecht’ over zijn ‘portefeuillemodel’. Met deze werkwijze krijgen medewerkers de mogelijkheid als ondernemers te functioneren binnen de doelstellingen van het bedrijf. Van der Leelie streeft binnen NVD Beveiligingsgroep naar een minimaal hiërarchische structuur, gecombineerd met zoveel mogelijk transparantie en betrokkenheid. “Creëer een veilige werkomgeving waarin mensen de ruimte krijgen eigen ideeën in te brengen. Bij ons heeft dit geleid tot creatieve en betrokken werknemers, die tegen marktconforme prijzen de beste oplossingen voor onze klanten leveren. En bovendien veel gelukkiger zijn.” De businesscase van Van der Leelie is te lezen in ‘De kracht van organisch leiderschap’, een boek van Ronald van der Molen over hoe je een transitie teweeg kunt brengen als leidinggevende. Alle ondernemers krijgen het boek mee naar huis, Van der Molen en Van der Lelie overhandigen het eerste exemplaar aan Audrey Keukens, voorzitter van VNO-NCW West. Hans de Boer, landelijk voorzitter van VNO-NCW kon vanwege het uitputtende pensioenoverleg niet aanwezig zijn, maar met een ludieke videoboodschap steekt hij de aanwezige ondernemers een hart onder de riem. “Jullie zijn de motor van de Nederlandse economie en verdienen deze spotlight.”

FiKks
Tijdens het Brexit-hoofdgerecht, Cobbler Engelse stew met hartige scone en Hollandse boerenkool, vertelt Ron Steenkuijl, directeur Corporate Affairs bij ADG dienstengroep over FiKks, een app van ADG waarbij mensen met betalingsachterstanden worden gekoppeld aan een buddy. Doel is dat de buddy de hulpvrager steunt en coacht om de financiële huishouding snel op orde te krijgen voordat structurele schulden ontstaan. Een van de eerste buddies die zich aanmeldde: oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

Dansen op sneakers
Al tijdens het swingende optreden van dans- en zanggroep BB Bootleg, bestaande uit Rosy, Marsy en Debsy, weten vrijwel alle galagangers de dansvloer te vinden, maar wanneer nationale superster Romy Monteiro het podium betreedt wordt het thema ‘Connect and Share’ definitief beklonken met onder meer een prachtige vertolking van Whitney Houstons ‘I Will Always Love You’. Dat de genodigden is geadviseerd sneakers onder hun galaoutfit te dragen, blijkt een gouden greep. Tot diep in de nacht wordt geswingd en genoten. Het VNO-NCW West Ondernemersgala geeft  ondernemerschap de glans en waardering die het verdient.

Bekijk de fotoreportage
Video-verslag

Regionieuws
Nieuwe commissaris van de Koning

​Arthur van Dijk wordt de nieuwe commissaris van de Koning in Noord-Holland. VNO-NCW West kijkt uit naar samenwerking vanwege zijn oog voor het belang van de ondernemer en vermogen om de provincie als geheel te benaderen. 

lees meer
Dinsdag 20 November 2018

Arthur van Dijk wordt de nieuwe commissaris van de Koning in Noord-Holland. VNO-NCW West kijkt uit naar samenwerking vanwege zijn oog voor het belang van de ondernemer, vermogen om de provincie als geheel te benaderen en kennis van onder meer de uitdagingen voor de transportsector en bereikbaarheidsopgaven. 

Als wethouder Economische Zaken en Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer heeft Van Dijk aangetoond een enthousiast en stevig bestuurder te zijn, die het belang van ondernemers kent en altijd gericht is op samenwerking. Door zijn positie als voorzitter van Transport en Logistiek Nederland is Van Dijk bekend met de bereikbaarheidsopgave voor Noord-Holland. De uitdaging voor de transportsector om personeel te vinden is groot. De nieuwe Commissaris kan zijn kennis bij deze uitdagingen gebruiken om op provinciaal niveau tot oplossingen te komen.

Voor de belangrijke economische opgaven in Noord-Holland, zoals bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid en woningbouw, is het essentieel dat de provincie en gemeenten goed  samenwerken en dat de provincie waar nodig, een regierol neemt. Ondernemers denken niet  in hokjes van Metropool Amsterdam of Noord-Holland Noord. Het is zaak gemeenschappelijke uitkomsten te vinden voor vraagstukken die de hele provincie aangaan. Van Dijk kan het voortouw nemen voor stevige samenwerking.

De Provinciale Staten hebben in hun vergadering op 19 november jl. besloten over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken. De installatie van de nieuwe commissaris van de koning vindt plaats op 7 januari 2019. VNO-NCW West nodigt Van Dijk uit veel werkbezoeken te ondernemen en is uiteraard daarbij bereid een faciliterende en introducerende rol te spelen. ​​

cab241f5-69d8-4e23-a173-f01e82f3c441
ecce6715-5bc3-43ec-9a10-2faa356cfe90
Nieuwe leden
MyEarth Futureproof
LELYSTAD
TheRockGroup
AMSTERDAM
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Je kunt zoveel van elkaar leren, zoveel kennis uitwisselen. Daar haal ik energie uit!"

Saskia Maas
Oprichter en eigenaar van Boom Chicago
Dáárom ben ik lid!
"’VNO-NCW West en Jong Management worden meer bij elkaar gebracht. Dat vind ik een goede zaak!"

Valérie Vallenduuk
Algemeen directeur Vallenduuk Advocaten
Dáárom ben ik lid!
"Professioneel en geolied"

Will Ditmeijer
Algemeen directeur Ditmeijer's Group BV
Dáárom ben ik lid!
"Direct in contact met mensen in dezelfde positie"

Julius Kousbroek
Lid VNO-NCW West Metropool Amsterdam, voorzitter Jong Management Nederland, lid DGA Netwerk

 Partner

Logo Rabobank 180.jpg

 Video

Ondernemers van VNO-NCW West bezoeken PWN