Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Metropool Amsterdam  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Metropool Amsterdam

Ondernemers in Metropool Amsterdam verbinden en lobbyen voor een beter regionaal ondernemersklimaat. Dát is het doel van VNO-NCW Metropool Amsterdam.

Regionieuws
Voorkom halfslachtige deal

​"Het is cruciaal dat er een in de praktijk werkbare Brexit deal komt die snel zekerheid biedt aan bedrijven in Nederland en Europa," aldus Hans de Boer vandaag over in gesprek met Britse Minister Hunt van Buitenlandse Zaken. 

lees meer
Dinsdag 21 Augustus 2018

​Het is cruciaal dat er een in de praktijk werkbare Brexit deal komt die snel zekerheid biedt aan bedrijven in Nederland en Europa. Die boodschap bracht Hans de Boer vandaag over in gesprek met Britse Minister Hunt van Buitenlandse Zaken. Een no deal scenario of een halfslachtige Brexit-overeenkomst zal diepe sporen trekken in de Nederlandse én Britse economie, zegt de Boer.

Complexiteit Britse Brexit voorstellen
Hunt en De Boer spraken bij VNO-NCW in Den Haag met bedrijven over de impact van Brexit. Het Nederlands bedrijfsleven is blij dat die dialoog met de Britten weer meer gaat over de economie en het belang van het voortzetten van de onderlinge handel. Maar tegelijkertijd leven er bij Nederlandse bedrijven veel vragen over de praktische consequenties, de problemen in de uitvoerbaarheid en de complexiteit van de voorstellen over de Brexit die de Britse regering in juli presenteerde.

Zorgen over praktische problemen
De Nederlandse bedrijven uitten hun zorgen over flinke kostentoenamen en praktische problemen nu het Verenigd Koninkrijk feitelijk kiest voor geen vrij personenverkeer, geen vrij dienstenverkeer, geen EU-landbouwbeleid, geen EU visserijbeleid, geen douane-unie en geen gemeenschappelijk handelsbeleid.

‘Inzicht bieden in mogelijkheden’
‘Een soepele handel tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland is in het belang van ons allemaal’, vindt De Boer. ‘Door de Britten inzicht te bieden in de praktische mogelijkheden, maar ook in de uitvoeringsproblemen van hun voorstellen, willen we de discussie terugbrengen naar de essentie. Dat is de vormgeving van een toekomstige handelsrelatie waarin bedrijven na de Brexit soepel kunnen blijven exporteren, importeren en investeren in het Verenigd Koninkrijk en vice versa.’

Bijdrage aan realiteitsbesef Britten
VNO-NCW hoopt dat de bijeenkomst bijdraagt aan het realiteitsbesef dat het Verenigd Koninkrijk moet tonen bij de Brexit-onderhandelingen. ‘De tijd is nog maar kort en het is belangrijk de voorstellen niet onnodig ingewikkeld te maken vanwege de politieke context. Uiteindelijk gaat het niet om constructies op papier, maar om een handelsrelatie met echte goederen, diensten en mensen die werkbaar moet zijn. De EU moet zich altijd constructief opstellen voor praktische goed werkbare voorstellen’, aldus Hans de Boer.

Bedrijven kunnen bij www.hulpbijbrexit.nl​ praktische informatie vinden om zich voor te bereiden op de Brexit.

​Bron: VNO-NCW

Regionieuws
Haal meer waarde uit reststromen!

​Doe mee aan een pilot circulaire economie van Cirkellab in de IJmond. Namens het Bestuurplatform Noordzeekanaalgebied wordt in kaart gebracht welke materiaalstromen economische kansen bieden en hoe deze in gang kunnen worden gezet. Gezocht wordt naar andere bedrijven die mee willen doen. 

lees meer
Donderdag 26 Juli 2018

Cirkellab voert namens het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied, ondersteund door de OV IJmond en Greenbiz IJmond, een pilot circulaire economie uit op een aantal bedrijventerreinen in de IJmond. Het doel is om praktische kansen vanuit een economisch verdienmodel in beeld te brengen en die vooral ook in gang te zetten. Na tientallen bedrijven gesproken te hebben, zijn de eerste materiaalstromen gekozen om daar verdere stappen in te nemen. Cirkellab roept ook andere bedrijven in de IJmond op mee te doen. Van vrachtwagenbanden tot aan smeermiddelen…

Uit gesprekken met bedrijven blijkt dat de volgende materiaalstromen kansen bieden: vrachtwagenbanden, papier(slib), plastic en koel- en smeermiddelen. Jeroen Put van Cirkellab: "Of een materiaalstroom echt 'kansrijk' is om daar economisch én ecologisch gewin mee te realiseren, hangt af van een aantal factoren. Niet alleen het beschikbare volume speelt mee, ook de motivatie en behoefte van de ondernemer wordt meegenomen. Gebeurt al iets met een specifieke stroom, is de beschikbare technologie in staat om tot hoogwaardige, circulaire oplossingen te komen, welke kansen biedt het voor de regionale economie en wat zijn de verdere specificaties van de materiaalstroom? Allemaal factoren die bepalen of daadwerkelijk een match kan worden gemaakt tussen bedrijven.

Concretiseren
In het geval van vrachtwagenbanden wordt bijvoorbeeld gekeken of (meer) gebruikte banden zorgvuldig opgeknapt en opgepoetst kunnen worden voor hergebruik. Of, als dat niet meer mogelijk is, te komen tot zuivere stromen. Dat betekent dat de verschillende materialen uit de band worden gescheiden. Ditzelfde proces geldt voor koel- en smeermiddelen. Voor plastic zijn er goede mogelijkheden om te komen tot een regionale kunststofketen. In deze keten kunnen de partijen moderne technieken inzetten als 3d printen om plastic afval om te zetten in nieuwe, waardevolle producten. Ook kijkt een aantal partijen of het mogelijk is op innovatieve en energiezuinige wijze papier te drogen. Er is interesse in een techniek om mineralen te halen uit papierslib en daar vulstof van te maken voor bijvoorbeeld papier, plastic en verf en van de vezels bio-olie te maken. Om deze vraagstukken verder te concretiseren wordt de komende maanden een aantal 'ronde tafels' georganiseerd met relevante partijen. Daarnaast worden testen gedaan en gewerkt aan een sluitende businesscase. De pilot wordt naar verwachting binnen een kwartaal afgerond.

Meer informatie of ook meedoen?
Bedrijven in de IJmond die stroom over of nodig hebben, of een beschikbare techniek in huis hebben voor (hoogwaardig) hergebruik, refurbishing of recycling voor de stromen vrachtwagenbanden, papier(slib), plastic of koel- en smeermiddelen, kunnen contact opnemen met Thirza Monster via thirza@cirkellab,nl of 06-28446512

Bestuursplatform
In dit platform zijn vertegenwoordigd: de gemeenten Velsen, Beverwijk, Zaanstad, Amsterdam en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Amsterdam, het Rijk en de Provincie Noord-Holland.​

Regionieuws
Werkgevers 'radicaal' in strijd tegen files

​Steeds meer werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam kiezen voor een nieuwe koers van hun mobiliteitsbeleid en maken gedurfde keuzes om medewerkers zonder vertraging en zo duurzaam mogelijk van en naar het werk te laten reizen.

lees meer
Donderdag 19 Juli 2018

Betalen voor je parkeerplek of alleen een leaseauto bij een minimum aantal zakelijke kilometers. Steeds meer werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam kiezen voor een nieuwe koers van hun mobiliteitsbeleid en maken gedurfde keuzes om medewerkers zonder vertraging en zo duurzaam mogelijk van en naar het werk te laten reizen. Dat blijkt uit een benchmark van BREIKERS.
​​
Breikers is een initiatief van werkgeversorganisaties VNO-NCW Metropool Amsterdam en ORAM, onder ruim 200 organisaties in de Metropoolregio Amsterdam. De inspanningen blijven niet zonder effect: de 204 bij BREIKERS aangesloten organisaties halen dagelijks in totaal ruim 9.500 reizigers uit de spits. Veelal in combinatie met alternatieven als flexibel werken, e-bikes en een mobiliteitsbudget, vormen de radicale maatregelen een nieuwe norm. Daarmee is de dominante positie van de auto op z’n retour. 

Henk Markerink, voorzitter BREIKERS en CEO Johan Cruijff Arena: “Nu al staan werkenden in de Metropoolregio Amsterdam gemiddeld twee weken per jaar in de file. Mede daarom ontwikkelen steeds meer organisaties een nieuw beleid gericht op het stimuleren van medewerkers om vertragingsvrij, maar ook zo duurzaam mogelijk van en naar het werk te reizen. Wij ondersteunen en faciliteren inmiddels ruim 200 organisaties daarbij.” Uit een benchmark onder de bij BREIKERS aangesloten organisaties blijkt dat de aangesloten organisaties met elkaar dagelijks ruim 9.500  ‘spitsmijdingen’ realiseren. Ruim de helft van de organisaties doet dat middels een geheel nieuw mobiliteitsbeleid waarvan uit zij radicale maatregelen treffen. Bijna driekwart (73%) van de organisaties met zo’n nieuwe koers, zoals ABN AMRO, Microsoft, en Elsevier voert een strenger leasebeleid waarbij medewerkers uitsluitend onder bepaalde voorwaarden, zoals een minimum aantal zakelijke kilometers, in aanmerking komen voor een leaseauto. Ruim de helft (53%) van de organisaties, waaronder diverse Amsterdamse ziekenhuizen, kiest ervoor om parkeren minder aantrekkelijk te maken, veelal door te snijden in het aantal parkeerplaatsen, parkeren in rekening te brengen of parkeerrechten van medewerkers te beperken.

Meer keuzevrijheid
De beperking van lease- en parkeermogelijkheden gaat vrijwel altijd gepaard met het bieden van meer keuzevrijheid aan werknemers, zoals ook bij Accenture gebeurt. Zo investeren organisaties in alternatieven als e-bikes (57%), flexibele werktijden (64%), de mogelijkheid om te werken waar en wanneer je wilt (73%) en een mobiliteitsbudget dat naar eigen inzicht kan worden besteed (31%). In veel gevallen kiezen organisaties bij een verhuizing voor een locatie die ook met het OV goed bereikbaar is. Henk Markerink: “De kunst is een optimale combinatie van maatregelen te vinden die echt niet allemaal aantrekkelijk hoeven te zijn. Zolang deze deel uitmaken van de gekozen koers, of die nu is gericht op aantrekkelijk werkgeverschap, bereikbaarheid of duurzaamheid, is de draagkracht voor de maatregelen én het effect ervan, optimaal.” 

Schoon mobiliteitsbeleid
Voor steeds meer bedrijven staat een ‘schoon’ of duurzaam mobiliteitsbeleid hoog op de agenda. Dit komt op verschillende manieren naar voren, zoals een relatief hoog aantal bedrijven (57%) dat kiest voor de e-bike die op afstanden tot 15 kilometer een zeer goed alternatief vormt voor de auto. Ook hanteert 67% van de bedrijven een ‘fietskilometervergoeding’ waarmee elke kilometer die wordt gemaakt op de fiets, net zo wordt vergoed als met de auto. 46% van de bedrijven kiest bovendien voor de inzet van – veelal elektrische -  pool- en deelauto’s waardoor de auto per saldo een stuk efficiënter en bewuster wordt gebruikt.

Infographic

Filesporten
In de strijd tegen de files zet een aantal bedrijven ook meer originele maatregelen in, zoals ‘filesporten’ waarbij medewerkers de mogelijkheid wordt geboden om tijdens de spits met korting of gratis te sporten. Zo heeft Liberty Global een gym, inclusief trainers, waar medewerkers tijdens de spits kunnen sporten.

VNO-NCW West zet zich in verschillende regio’s in om slimme mobiliteitsoplossingen te stimuleren.
Lees meer over de mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West​

 

bdb98581-3bc8-4650-be77-e25b0cb16f52
Nieuwe leden
UWV WERKbedrijf Groot Amsterdam
AMSTERDAM
Transportbedrijf R. Vels & Zn B.V.
OOSTZAAN
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Direct in contact met mensen in dezelfde positie"

Julius Kousbroek
Lid VNO-NCW West Metropool Amsterdam, voorzitter Jong Management Nederland, lid DGA Netwerk
Dáárom ben ik lid!
"Je kunt zoveel van elkaar leren, zoveel kennis uitwisselen. Daar haal ik energie uit!"

Saskia Maas
Oprichter en eigenaar van Boom Chicago
Dáárom ben ik lid!
"’VNO-NCW West en Jong Management worden meer bij elkaar gebracht. Dat vind ik een goede zaak!"

Valerie Vallenduuk
Algemeen directeur Vallenduuk Advocaten
Dáárom ben ik lid!
"Professioneel en geolied"

Will Ditmeijer
Algemeen directeur Ditmeijer's Group BV

 Partner

Logo Rabobank 180.jpg

 Video

Economic Board Amsterdam