Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Overheid  >  Gemeenteraadsverkiezingen

Skip Navigation LinksGemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen
Sterke economische agenda

​Betrek het bedrijfsleven bij het opstellen van de gemeentelijke economische agenda. Voor veel ondernemers is de gemeente de bestuurslaag waarmee zij het meest te maken hebben. Belangrijk in het beleid van gemeenten is:

  • een onderscheidende, regionale economische agenda gericht op duurzame groei,
  • gezamenlijke aanpak van grote actuele maatschappelijke thema’s,
  • een mkb-vriendelijk ondernemersklimaat zonder beklemmende regelgeving en teveel bureaucratie. 
Lees meer over de visie van de regio’s van VNO-NCW op de gemeenteraadsverkiezingen in de regionale manifesten. 
 
Ik vind dit standpunt...
 

banner pamflet.jpg
Pamflet Gemeenteraadsverkiezingen "Ondernemers centraal, juist lokaal"

​VNO-NCW West organiseert verkiezingsdebatten in verschillende regio's.
Wat doet uw gemeente voor ondernemers? Schrijf u nu in en debatteer mee!

​6 maart 2018Metropoolregio Amsterdam
12 maart 2018​Regio Rotterdam
​13 maart 2018
Westland-Delfland i.s.m. MKB Westland
​19 maart 2018Delft​
20 maa​rt 2018Den Haag


Lagere lokale lasten, minder regels, meer investeren in bouw en infrastructuur. Deze en andere wensen willen ondernemers graag terugzien in het beleid van hun gemeente. Ze hebben ruimte nodig om te ondernemen. Dan kunnen zij zorgen voor de ontwikkeling van de regionale economie en groei van de werkgelegenheid.

Het bedrijfsleven is van groot belang voor de lokale overheid en omgekeerd. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor welvaart, een levendige gemeente en centrum en sponsoren lokale initiatieven. Ondernemers hebben een lokaal bestuur nodig met een sterke economische agenda, die groei stimuleert en onnodige belemmeringen wegneemt of voorkomt. 

Samenwerking wordt steeds belangrijker. Samenwerkingen tussen bedrijven is vaak al vanzelfsprekend, in een bepaald gebied of op een bepaald thema. Voor gemeenten in een regio geldt dat nog lang niet altijd. Ook goede samenwerking tussen overheden (lokaal of in een grotere regio) met economische clusters en het - georganiseerd - bedrijfsleven is vaak nog niet structureel geregeld. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zijn een goed moment om aandacht te vragen voor samenwerking. In deze notitie​ schetsen MKB-Nederland en VNO-NCW hun inzet voor de politieke agenda's van de lokale partijen.  


Meer informatie: Bert Mooren​​

   Banner verkiezingsthema's.jpg


De Blog van...
Pieter Eenhoorn,
voorzitter VNO-NCW Westland-Delfland
Benut grenzeloze potentie van het Westland

Archief

banner manifesten.jpgBanner rechts.jpg
Regionieuws
Wat betekent gemeente voor ondernemers?

​Richard de Boer is Rotterdams​ ondernemer en eigenaar van Richard Shoes. Wat verwacht hij van de gemeente en wat kunnen ze voor hem betekenen? Bekijk het filmpje (2.57)

lees meer
Dinsdag 20 Maart 2018

​​Richard de Boer is Rotterdams​​ ondernemer en eigenaar van Richard Shoes. Wat verwacht hij van de gemeente en wat kunnen ze voor hem betekenen? Bekijk het filmpje (2.57)

Filmpje Richard de Boer​

Regionieuws
Rotterdamse politiek  eensgezind

​“Op veel punten zitten de partijen op dezelfde lijn,” stelt Joost Eerdmans, wethouder en lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. Tijdens het Verkiezingsdebat van VNO-NCW regio Rotterdam, Deltalinqs en Evofenedex gaan elf partijen met elkaar in discussie.

lees meer
Vrijdag 16 Maart 2018

“Op veel punten zitten de partijen op dezelfde lijn,” stelt Joost Eerdmans, wethouder en lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. “Nu is de tijd om te depolitiseren en de consensus in actie om te zetten.” Tijdens het Ondernemers Verkiezingsdebat van VNO-NCW regio Rotterdam, Deltalinqs en Evofenedex gaan elf partijen met elkaar in discussie over de toekomst van Rotterdam.

Door Pieter van der Meulen

Terwijl in de gemeenteraad spoedberaad plaatsvindt over de samenwerking tussen PvdA, GroenLinks, SP en NIDA, gaan afgevaardigden van de belangrijkste partijen uit Rotterdam met elkaar in conclaaf over relevante thema’s voor ondernemend Rotterdam. “Vandaag staat de economie van stad en haven centraal,” trapt Steven Lak, voorzitter van Deltalinqs, het verkiezingsdebat in conferentiecentrum Engels, af. Onder scherpe leiding van dagvoorzitter Frederique de Jongh en met een actieve zaal ondernemers die via Buzzmaster direct vragen en opmerkingen kunnen delen, gaan de partijen aan de hand van vier stellingen de strijd met elkaar aan. Hoewel halverwege de bijeenkomst het verbond tussen de linkse partijen klapt, blijkt dat wat betreft de economie de meningen niet ver uiteen lopen.

Gediscussieerd wordt over vier stellingen. De thema’s zijn bereikbaarheid, woningbouw, haven en arbeidsmarkt. Lees hier reacties van alle partijen op de stellingen.

Verkiezingsfilm
Met korte filmpjes stellen de aanwezige partijen zichzelf en hun standpunten voor aan het publiek.
• Bekijk het filmpje van PvdA
• Bekijk het filmpje van 50PLUS
• Bekijk het filmpje van Leefbaar Rotterdam
• Bekijk het filmpje van Stadsinitiatief Rotterdam
• Bekijk het filmpje van GroenLinks
• Bekijk het filmpje van SP
• Bekijk het filmpje van PvdD
• Bekijk het filmpje van D66
• Bekijk het filmpje van CDA
• Bekijk het filmpje van ChristenUnie/SGP
• Bekijk het filmpje van VVD

Transitie, geen revolutie

“Hoewel de kranten veel berichten over het versnipperde politieke klimaat, zien we in dit debat dat er op veel economische onderwerpen gelijkgestemdheid is,” sluit Diederik van Dommelen, voorzitter van VNO-NCW regio Rotterdam, af. “We vinden elkaar in de te volgen weg, enkel over de manier waarop bestaat discussie.” GroenLinks oppert tijdens het debat terloops de suggestie van een in Rotterdam op te richten kenniscentrum voor circulariteit. Het plan draagt in ieder geval de goedkeuring van Van Dommelen. “De stap naar industriële circulariteit en verdere verduurzaming van de haven zijn cruciaal voor het Rotterdam van morgen. Ik voorzie hier een mooie verbinding met Blue City. Wel moeten we ons realiseren dat we te maken hebben met een energietransitie, geen revolutie. Zo snel mogelijk afschaffen van de kolenoverslag is onzinnig, daarbij is dan weer de weg van de geleidelijkheid geboden.”
Lees hier de blog van Diederik van Dommelen over het Ondernemers Verkiezingsdebat Rotterdam.

Bekijk hier de fotoreportage

Regionieuws
Debat Westland eindigt in gelijkspel

​Wat zijn de plannen van de Westlandse politici, en dan met name voor ondernemers? Tijdens de lijsttrekkersbijeenkomst, georganiseerd door MKB Westland en VNO NCW-Westland-Delfland, zien ruim 250 ondernemers veel raakvlakken tussen de verschillende partijen.

lees meer
Donderdag 15 Maart 2018

​Wat zijn de plannen van de Westlandse politici, en dan met name voor ondernemers? Tijdens de lijsttrekkersbijeenkomst, georganiseerd door MKB Westland en VNO NCW-Westland-Delfland, zien ruim 250 ondernemers veel raakvlakken tussen de verschillende partijen.

De avond in een notendop: de verschillen zijn klein tussen de partijen,
De belangrijkste verschillen liggen in het kernenbeleid, de strandvisie en Westland Promotie. En: ondernemers geven de gemeente een 6,7 als rapportcijfer.

Alle lijsttrekkers doen mee:
CDA: Karin Zwinkels
Westland Verstandig: Peter Duijsens
LPF: Dave van der Meer
GemeenteBelang Westland: Remmert Keizer
VVD Westland: Sander Zuyderwijk
PvdA Westland: Nico de Gier
CU-SGP: Leen Snijders
D66: Benjamin Hofland
GroenLinks Westland: Ulbe Spaans

Gespreksleider Marijke Roskam doet goed werk. Bij elke vraag spoort zij de politici aan concreet te worden. “Wat je nu zegt is de analyse, maar wat ga je dóen? Dat wil de zaal van je horen.” is vooral in het begin van de avond vaak te horen.

Via een stemsysteem kunnen de lijsttrekkers en de zaal reageren op stellingen en vragen: soms door ja of nee te stemmen, soms door een eigen boodschap in te typen. Die boodschappen worden dan getoond in een zogenoemde wordcloud. Naarmate een woord vaker voorkomt, komt het groter in beeld.  Uit de eerste wordcloud blijkt dat bereikbaarheid voor ondernemers het meest belangrijk is. Dit onderwerp wordt dan ook uitvoering besproken.

Rondom het thema gemeente en ondernemerschap worden de volgende thema’s behandeld:
- Politiek Westland toont voldoende nationale en internationale ambitie ja / nee
- Moeten arbeidsmigranten gehuisvest worden op bedrijventerreinen ja/nee
- Moet de gemeente meer bovenlokale bedrijventerreinen (zoals Honderdland/ABC) annleggen. Deze stelling blijkt wat uitleg nodig te hebben. Pieter Eenhoorn (voorzitter VNO-NCW Westland-Delfland) licht toe dat de terreinen nagenoeg vol zijn: ‘Hoe gaat de gemeente dit aanpakken?’

Leefbare kernen “Waar denkt u aan bij leefbare kernen” Met deze vraag wordt dit onderwerp geopend. Via de wordcloud komt naar voren dat GROEN de grote gedeelde wens is van de aanwezigen. 
Ook de stelling: “de gemeente moet scherpere keuzes maken in het kernenbeleid” is onderdeel van deze discussie. Vanuit MKB Westland is hier een duidelijke visie op. Volgens voorzitter Henk Salome is keuzes maken keihard nodig. Iedere kern moet over basisvoorzieningen voor dagelijkse boodschappen beschikken, maar het is niet haalbaar om in elf kernen ook winkelvoorzieningen als modezaken te bieden.
Op de vraag of de feestweken in de kernen moeten blijven, is men het met elkaar eens: ja. Bereikbaarheid van de kernen wordt ook door alle aanwezigen belangrijk gevonden.

De stellingen over recreatie en toerisme leveren meer discussie op.
Willen we inzetten op meer toeristen of juist niet? En hoe gaan we om met de strandhuisjes. Natuurlijk komt hierbij ook de kustvisie ter sprake die naar frustratie van sommige partijen nog steeds niet definitief is vastgesteld.
Enkele ondernemers zijn aanwezig om toelichting te geven. Inge Vermeulen (Bezoek Westland) geeft aan dat als er gekozen wordt voor een actief toeristenbeleid, er ook een flink budget heen moet. Ze spreekt over 2 miljoen, dus veel meer dan de huidige €40.000,-.

Afsluitend mogen de lijsttrekkers reageren op de vraag wat zij zouden doen met 5 miljoen extra budget:  welk onderwerp krijgt dan prioriteit.
PvdA: Westland Agenda 3.0.
Westland Verstandig: Armoede en kinderen
Groen Links: Eenzaamheidsbestrijding
D66: Zorg, onderwijs en groen
GBW: Wil eerst met de nieuwe coalitie om tafel
CDA: Eenzaamheid grootste volksziekte bij ouderen en jongeren
CU-SGP: Zorg voor de kwetsbare mensen
VVD: Bereikbaarheid
LPF: Huisvesting voor Westlanders

Aan het slot van de avond benadrukt hoofdsponsor Rabobank het grote belang van goed contact tussen politiek, bedrijfsleven en burgers. En na deze intensieve discussies is het hoog tijd voor een drankje. De politici en ondernemers weten ook daar elkaar te vinden.

 
Lobbypunten