Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Economische beleid  >  Economische agenda's

Skip Navigation LinksRotterdam

 
Ik vind dit standpunt...
 

​De regio Rotterdam is een dynamisch gebied met het havenindustrieel complex, een bloeiende zakelijke dienstverlening en een sterke medische en creatieve sector. VNO-NCW Rotterdam richt haar lobby-activiteiten onder meer op ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen, een betere bereikbaarheid (waaronder lobby voor een tweede oeververbinding) en een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Door de hechte verbinding met het sterke landelijke netwerk van VNO-NCW kan VNO-NCW Rotterdam de regionale lobby extra kracht geven.

Gemeenteraadsverkiezingen
Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft het bestuur van VNO-NCW Rotterdam de wensen van de Rotterdamse ondernemers voor een optimaal ondernemersklimaat in de regio geïnventariseerd. Deze zijn vastgelegd in een manifest dat het bestuur enkele weken voorafgaande aan de verkiezingen heeft aangeboden aan de lijsttrekkers van de grote partijen. 

Rotterdam Partners
Per 1 januari 2014 hebben de Economic Development Board Rotterdam (EDBR), Rotterdam Marketing en de Rotterdam Investment Agency (RIA) de krachten gebundeld in de stichting Rotterdam Partners. Met deze samenwerking willen de organisaties nog effectiever werken aan de versterking van de stedelijke economie en de marketing van de stad. De stichting wil een fundamentele bijdrage leveren aan een evenwichtige economische groei in Rotterdam. 

EBDR
De EDBR bestaat uit ondernemers en vertegenwoordigers uit het Rotterdamse bedrijfsleven, kennisinstellingen, haven, medische- en zorgsector en culturele instellingen, waaronder VNO-NCW Rotterdam.  
De hoofdtaken: 
• Het adviseren van het college van Burgemeester en Wethouders over de economische ontwikkeling van de stad.
• Het aanjagen van projecten die de Rotterdamse economie krachtige stimulansen geven.
Een andere belangrijke taak van de EDBR is het ontwikkelen van de Economische Visie Rotterdam 2020.

Economische visie
De EDBR presenteerde in 2005 de Economische Visie Rotterdam 2020. De doelstelling is ambitieus: ‘Rotterdam is in 2020 gegroeid naar het niveau van de Randstad als het gaat om arbeidsmarkt, quality of life en bereikbaarheid’. De ontwikkeling van het haven- en industriecomplex, het medische en zorgcluster en de creatieve industrie staan centraal. Deze sectoren hebben veel impact op de arbeidsmarkt, de unieke infrastructuur, de internationale netwerken, het ondernemerschap en het innovatieve karakter van de stad.
In vergelijking met andere Nederlandse of Europese topregio’s loopt Rotterdam achter. Dit heeft te maken met een gebrek aan vooruitgang op de basisvoorwaarden voor economische ontwikkeling, met name opleidingsniveau, leefomgeving en bereikbaarheid. Er zijn plannen ontwikkeld om deze basisvoorwaarden sterk te verbeteren.

Behalve een economische visie heeft de EDBR ook een Stadsvisie ontwikkeld.

www.edbr.nl 

Smart City 2014
Rotterdam is uitgeroepen tot een van de Smart Cities 2014. Deze internationale uitverkiezing van het blad ‘The New Economy’ kijkt naar steden die zich op het gebied van duurzaamheid profileren als ‘steden van de toekomst’. Rotterdam wordt geprezen om de Klimaatadaptatiestrategie, die wereldwijd navolging vindt. De stad wordt in The New Economy geprezen om extra waterbergingen  in nieuwe bouwwerken, speciale waterpleinen, vele vierkante meters aan groene daken en een kenniscentrum voor drijvend bouwen. Fred van Beuningen, directeur van Rotterdam Partners is verheugd met de uitverkiezing. “Deze erkenning is van belang voor het imago van Rotterdam. Een smart city is een leefbare stad waar innovatie en vooruitgang voorop staan. Dat Rotterdam zich een smart city 2014 mag noemen, draagt enorm bij aan de promotie en branding van de stad in het buitenland. Dit is een mooie aanvulling op eerdere publicaties door gerenommeerde media als CNN, BBC en the Guardian over de klimaataanpak in Rotterdam.” Behalve Rotterdam staan ook Utrecht, Groningen en Eindhoven op de lijst van Smart Cities 2014. 

Lees meer over de bouw in Rotterdam
Lees meer over de zorg in Rotterdam

Meer informatie: Loes Koster

 
Lobbypunten