Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  

Skip Navigation LinksStart

Snel op de hoogte zijn van de laatste actuele standpunten en de belangrijkste argumenten? In een nutshell vind je ze in Lobbywijs, gratis te downloaden in de Apple-store.
LobbyWijs
Arbeid en onderwijs
Arbeidsmarkt in balans
Onevenwichtig wetsvoorstel »
CAO
Afspraken verlof en arbeid is maatwerk »
ICT
Stimuleer de digitale revolutie! »
Jeugdwerkloosheid
Werkloosheid jongeren terugdringen »
Werkloosheid Rotterdam
Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven »
Onderwijs
Koester en prikkel talent »
HBO
Verbind hbo met het mkb »
Ontslagrecht
Pas de wet aan! »
Ouderen aan het werk
Pas regelgeving aan voor 50plussers »
Participatiewet
Op naar de 100.000 banen »
Social Return
Werk voor mensen met beperking »
Techniekpact
Techniek heeft de toekomst »
Topvrouwen
Gendergelijkheid door wetgeving »
Vluchtelingen
Op korte termijn aan het werk »
Ziektewet
Risico's voor werkgever te groot »
ZZP
Voorzieningen voor zelfstandigen »
Bereikbaarheid
Figeebrug
Lobbysucces voor de Waarderpolder »
A4
Ontlast A13 »
A12-corridor
Een logistieke hotspot »
A13-A16
Minder files rond Rotterdam »
A15
Verbreding en verbetering »
A20-oost
Versnelde verbreding A20-oost »
Blankenburgtunnel
Ontsluiting Tweede Maasvlakte »
N201
Volledige nieuwe 2x2 route »
Noord/Zuidlijn
Trek Noord/Zuidlijn door »
PTA
Laat PTA niet aan lot over »
Station Amsterdam-Zuid
Leg extra sporen aan »
Treinverbinding Brussel - DH
Volwaardige verbinding »
Wippolderlaan
Neem een beslissing! »
RTHA
Meer vluchten en bestemmingen »
Rotterdamse Baan
Minder files op Utrechtse baan »
Metropool Amsterdam
Breng OV naar bedrijventerrein »
Regio Rotterdam
Houdt auto van werknemers uit de spits »
Regio Haaglanden
Verbeter de bereikbaarheid! »
Files
Snelle aanpak knelpunten »
OV Randstad
Leg lightrail verbinding aan! »
Project Spitsmijden
Slimme oplossing voor betere mobiliteit »
Onderhoud bruggen
Wacht niet met onderhoud! »
Schiphol
Groei naar 600.000 vliegbewegingen »
Vliegtaks
Stop vliegbelasting! »
Duurzaamheid
Aanpak stikstof
Ruimte voor economie én natuur »
ACCEZ
Zuid-Holland in hoog tempo naar circulair! »
Boorplatform
Hergebruik boorplatformen »
Groen investeringsfonds
Zet groen investeringsfonds op! »
Global Goals
Maak werk van Global Goals »
Green Deals
Stimuleer innovatieve, duurzame groei »
Marker Wadden
Financier Marker Wadden »
Milieuzones
Alternatieven moeten mkb'ers ontzien »
Sociaal Ondernemerschap
Verduurzaam de economie! »
Waterstofeconomie
Geef ruimte aan innovatie! »
Economisch beleid
Belastingklimaat
Nederland verliest voorsprong »
Expats
Behoud dertig procent regeling »
Amsterdam
Een internationale topregio »
Economische groei
Investeringen en lastenverlichting »
Financiering
Financieringsbronnen uitbreiden »
Innovatie
Zet in op snelle, duurzame groei »
Internationalisering
Bied mkb kans in buitenland »
Rotterdam strategie
Internationaal karakter »
Mainports
Blijf investeren in mainports »
NL Next Level
Investeer in de transitie! »
CO2 Smart Grid
Investeer in circulair »
Stad en regio
Verbind succesvolle steden met rest van Nederland! »
Startups
Aantrekkelijk startup-klimaat »
Toeristenbelasting
Geen verdere verhoging! »
Greenport
Boskoop
Ontsluiting Greenport Boskoop »
Overheid
Asbest
Doorgeslagen regelgeving »
Brexit
Overgangsregeling hard nodig! »
Buitengebied
Geef ondernemers de ruimte! »
Dienstverlenende overheid
Spreek de taal van ondernemers! »
Europese Unie
Duidelijke toekomstvisie »
Gemeenteraadsverkiezingen
Sterke economische agenda »
Grenscontroles
Open grenzen in Schengengebied »
Industriebeleid
Investeer in innovatie »
Innovatiebeleid
Verbinden in plaats van verdelen »
Lokale lasten
Lokale regels en lasten in toom! »
Provinciale Staten
Meer macht voor de steden! »
Regeerakkoord 2017
Prima vertrekpunt voor de Randstad »
Waterschappen
Vertegenwoordig de ondernemers! »
Ruimte
Bedrijventerreinen
Geen ruimte voor woningbouw »
Bedrijventerrein Adam
Blijf van bedrijventerrein af! »
Bedrijventerrein Den Haag
Een gemeenschappelijke visie »
Feijenoord XL
Meer ambitie tonen! »
Haven Den Helder
Uitbreiding noodzakelijk »
Logistieke hotspot Oostland
Benut het potentieel »
Metropool Rotterdam - DH
Wethouders EZ moeten het doen! »
Noordzeekanaalgebied
Niet wonen in Noordzeekanaalgebied! »
Omgevingswet
Betrek ondernemers bij omgevingsplannen »
Regiobranding
Vergroot regionale marketingpower »
Regelgeving
Geen knellende regels! »
SUD
Investeer in duurzame delta Nederland »
Noordvleugel
Eén economische agenda »
Zuidvleugel
Eén economische agenda »
Woningbouw
Anticiperen op bevolkingsgroei »
Kantorenleegstand
Progressieve, gedurfde aanpak »
Woningbouw MRA
Blijf van industrie terrein af! »
Woningbouw Rotterdam
Meer bouwprojecten »
Zuid-as
Van (inter)nationaal belang »
Veiligheid
Cybersecurity
Gezamenlijke aanpak dreigingen »
Next Level veiligheid
Een veiliger en sterker Nederland »