Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  

Skip Navigation LinksStart

LobbyWijs
Arbeid en onderwijs
CAO
Afspraken verlof en arbeid is maatwerk »
ICT
Stimuleer de digitale revolutie! »
Jeugdwerkloosheid
Werkloosheid jongeren terugdringen »
Werkloosheid Rotterdam
Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven »
Onderwijs
Koester en prikkel talent »
HBO
Verbind hbo met het mkb »
Ontslagrecht
Pas de wet aan! »
Ouderen aan het werk
Pas regelgeving aan voor 50plussers »
Participatiewet
Op naar de 100.000 banen »
Social Return
Werk voor mensen met beperking »
Techniekpact
Techniek heeft de toekomst »
Topvrouwen
Meer vrouwen in topfuncties »
Vluchtelingen
Op korte termijn aan het werk »
Ziektewet
Risico's voor werkgever te groot »
ZZP
Voorzieningen voor zelfstandigen »
Bereikbaarheid
A4
Ontlast A13 »
A12-corridor
Een logistieke hotspot »
A13-A16
Minder files rond Rotterdam »
A15
Verbreding en verbetering »
A20-oost
Versnelde verbreding A20-oost »
Blankenburgtunnel
Ontsluiting Tweede Maasvlakte »
N201
Ontlast drukste provinciale weg! »
Noord/Zuidlijn
Trek Noord/Zuidlijn door »
Treinverbinding Brussel - DH
Volwaardige verbinding »
Wippolderlaan
Neem een beslissing! »
RTHA
Meer vluchten en bestemmingen »
Rotterdamse Baan
Minder files op Utrechtse baan »
Velsertunnel
Door afsluiting kop Noord-Holland onbereikbaar »
Metropool Amsterdam
Breng OV naar bedrijventerrein »
Regio Rotterdam
Houdt auto van werknemers uit de spits »
Regio Haaglanden
Verbeter de bereikbaarheid! »
Files
Snelle aanpak knelpunten »
OV Randstad
Leg lightrail verbinding aan! »
Project Spitsmijden
Slimme oplossing voor betere mobiliteit »
Schiphol
Groei naar 600.000 vliegbewegingen »
Vliegtaks
Stop vliegbelasting! »
Duurzaamheid
Aanpak stikstof
Ruimte voor economie én natuur »
Boorplatform
Hergebruik boorplatformen »
Groen investeringsfonds
Zet groen investeringsfonds op! »
Global Goals
Maak werk van Global Goals »
Green Deals
Stimuleer innovatieve, duurzame groei »
Marker Wadden
Financier Marker Wadden »
Milieuzones
Alternatieven moeten mkb'ers ontzien »
Sociaal Ondernemerschap
Verduurzaam de economie! »
Waterstofeconomie
Geef ruimte aan innovatie! »
Economisch beleid
Belastingklimaat
Nederland verliest voorsprong »
Begroting 2017
Een goed begin »
Amsterdam
Een internationale topregio »
Economische groei
Investeringen en lastenverlichting »
Financiering
Financieringsbronnen uitbreiden »
Internationalisering
Bied mkb kans in buitenland »
Innovatie
Zet in op snelle, duurzame groei »
Mainports
Blijf investeren in mainports »
NL Next Level
Investeer in de transitie! »
CO2 Smart Grid
Investeer in circulair »
Stad en regio
Verbind succesvolle steden met rest van Nederland! »
Startups
Aantrekkelijk startup-klimaat »
Toeristenbelasting
Geen verdere verhoging! »
Greenport
Boskoop
Ontsluiting Greenport Boskoop »
Overheid
Aanbesteding
Monitor aanbestedingen »
Brexit
Overgangsregeling hard nodig! »
Buitengebied
Geef ondernemers de ruimte! »
Dienstverlenende overheid
Spreek de taal van ondernemers! »
Europese Unie
Duidelijke toekomstvisie »
Gemeenteraadsverkiezingen
Sterke economische agenda »
Grenscontroles
Open grenzen in Schengengebied »
Industriebeleid
Investeer in innovatie »
Lokale lasten
Lokale regels en lasten in toom! »
Provinciale Staten
Meer macht voor de steden! »
Referenda
Heroverweeg referendumwet »
Regeerakkoord 2017
Prima vertrekpunt voor de Randstad »
Waterschappen
Vertegenwoordig de ondernemers! »
Ruimte
Bedrijventerreinen
Hoogwaardige bedrijvenlocaties nodig »
Bedrijventerrein Den Haag
Een gemeenschappelijke visie »
Haven Den Helder
Uitbreiding noodzakelijk »
Logistieke hotspot Oostland
Benut het potentieel »
Metropool Rotterdam - DH
Wethouders EZ moeten het doen! »
Noordzeekanaalgebied
Woningbouw mag bedrijven niet hinderen »
Omgevingswet
Betrek ondernemers bij omgevingsplannen »
Regiobranding
Vergroot regionale marketingpower »
Regelgeving
Geen knellende regels! »
SUD
Investeer in duurzame delta Nederland »
Noordvleugel
Eén economische agenda »
Zuidvleugel
Eén economische agenda »
Woningbouw
Anticiperen op bevolkingsgroei »
Kantorenleegstand
Progressieve, gedurfde aanpak »
Woningbouw MRA
Blijf van industrie terrein af! »
Woningbouw Rotterdam
Meer bouwprojecten »
Zuid-as
Van (inter)nationaal belang »
Veiligheid
Cybersecurity
Gezamenlijke aanpak dreigingen »
Next Level veiligheid
Een veiliger en sterker Nederland »