Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  

Skip Navigation LinksStart

Mobiliteit faciliteren

VNO-NCW West lobbyt voor een betere bereikbaarheid van de Randstad. Economische groei impliceert groei van mobiliteit. Die moet gefaciliteerd worden, al helemaal in een relatief klein land met een sterke internationale oriëntatie.

Lobbynieuws
Geen verdere vertraging!

Het logistieke bedrijfsleven (evofenedex, TLN, VNO-NCW West en Deltalinqs) maakt zich zorgen over de vertraging die de realisatie van de Blankenburgtunnel oploopt. ​

lees meer
Donderdag 7 September 2017

Het logistieke bedrijfsleven (evofenedex, TLN, VNO-NCW West en Deltalinqs) maakt zich zorgen over de vertraging die de realisatie van de Blankenburgtunnel oploopt. 

Begin juni deed de Raad van State een voorlopige uitspraak over een bezwaar met betrekking tot de vraag of het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in lijn is met de Europese Habitatrichtlijn. Het Europees Hof is nu gevraagd uitleg te geven over de bepalingen in deze habitatrichtlijn. Het logistieke bedrijfsleven vreest voor vertraging die dit mogelijkerwijs oplevert in het proces dat wordt doorlopen voor de realisatie van de Blankenburgverbinding, zo schrijven zij aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Evofenedex, TLN, VNO-NCW West en Deltalinqs verzoeken de minister alles in het werk te stellen de realisatie van de Blankenburgverbinding zonder verdere vertraging te laten verlopen. 
Twee belangrijke redenen vertraging te voorkomen: 

  1. Economisch belang: 
    Een optimale onsluiting is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. De Blankenburgtunnel vormt hierin een belangrijke schakel en is in die zin cruciaal voor de bereikbaarheid van het gebied. De in mei gepresenteerde Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) zien dat de nationale economische groei zal leiden tot grote druk op de robuustheid van de infrastrcutuurr rondomhet Rotterdamse havencomplex. De congestie die dit met zich mee brengt, leidt tot economische schade voor de, in en rond het gebied, gevestigde bedrijven en bedrijven die zorgen voor de aan- en afvoer van goederen in de Mainport Rotterdam. De internationale concurrentiepositie van Rotterdam komt daarmee onder druk te staan. Om die reden is het juist nu van dubbel belang versneld te investeren in ontbrekende infrastructuur, die de groeiende economie op adequate wijze kan faciliteren. 
  2. Veiligheid:
    Het haven- en industriecomplex kent op dit moment eigenlijk maar één 'vluchtroute': de A15. Indien zich op deze weg een calamiteit voordoet, is het in het kader van de robuustheid en de veiligheid cruciaal dat er rond de Mainport Rotterdam voldoende alternatieve routes beschikbaar zijn, ook in het geval van een calamiteit optimaal bereikbaar te blijven. In het kader van veiligheid biedt de Blankenburgverbinding een zeer belangrijke ontsluitingsroute naar de noordoever van de Nieuwe Waterweg. 
Lees hier​ meer over het standpunt van VNO-NCW West over de Blankenburgtunnel

Lobbynieuws
Naar groenste corridor van EU

​VNO-NCW West is een van de organisaties die gisteren getekend heeft voor de ontwikkeling van de groenste transportcorridor van Europa tussen Zoeterwoude en de Rotterdamse haven. 

lees meer
Vrijdag 30 Juni 2017

​VNO-NCW West is een van de organisaties die gisteren getekend heeft voor de ontwikkeling van de groenste transportcorridor van Europa tussen Zoeterwoude en de Rotterdamse haven. 

Lees meer​

Lobbynieuws
Pak de fiets!

​VNO-NCW West en haar leden roepen werknemers op met de fiets naar het werk te gaan.  In het kader van de campagne Ga3.0 van Bereikbaar Haaglanden wordt dit ‘groene’ vervoer gestimuleerd. Ook goed tegen de files.

lees meer
Vrijdag 21 April 2017
​Op de fiets werkt 3x beter
Duurzamer, slimmer en fitter

 
In Haaglanden is vandaag de actie Op de fiets werkt 3x beter gestart om het fietsen naar het werk te stimuleren. Fietsen naar het werk levert een belangrijke bijdrage aan een prettige leefomgeving, voorkomt files en draagt bij aan de vitaliteit van medewerkers. Zowel voor werkgevers als voor medewerkers zijn er de komende maanden leuke acties. MN is de eerste werkgever in Haaglanden waar Bereikbaar Haaglanden 3 e-bikes voor haar medewerkers heeft neergezet. Medewerkers kunnen deze e-bikes een week lang gebruiken als alternatief voor de auto en zo ervaren hoe het is om daarmee naar het werk te komen. Deze actie is onderdeel van Ga3.0, Op de fiets werkt 3x beter, een campagne van Bereikbaar Haaglanden.

Irene Mangnus, HR adviseur: “MN stimuleert al jaren groenere manieren van reizen en heeft vitaliteit hoog in het vaandel staan. Daarnaast hebben we redelijk wat collega’s die binnen een straal van 15 kilometer van kantoor wonen. Voor hen zou een e-bike interessant kunnen zijn. Daarom willen we deze medewerkers de mogelijkheid geven de e-bike op een laagdrempelige manier uit te proberen.”

E-bike week lenen
Roel Lenoir fietspromotor van Bereikbaar Haaglanden meldt: “Ook andere werkgevers kunnen contact opnemen wanneer zij fietsen naar het werk willen stimuleren. We beginnen dan met een check van je fietsbeleid. Op basis daarvan kunnen we de e-bikepool inzetten. Doet je werkgever niet mee met de actie dan kun je als automobilist altijd zelf een week lang een e-bike lenen bij een aangesloten fietshandelaar bij jou in de buurt. Op www.ga3punt0.nl kun je je aanmelden.”

Fietsen voor het goede doel
Iedereen die fietst wordt ook opgeroepen de Toury Fietsgame te downloaden, dan spaar je mee voor het goede doel. Dit jaar is dat het project Fietsen Alle Jaren. Fietsen alle deelnemers 1 miljoen kilometer bij elkaar, dan wordt een nieuwe fietsriksja aangeschaft. Hiermee kunnen mensen met een beperking of ouderen toch lekker met de fiets naar buiten. Met de app zie je bovendien hoeveel calorieën je verbrandt, hoeveel kilometer je fietst en hoe je het ervan afbrengt in vergelijking met anderen. Goed voor een gezonde competitie van medewerkers onderling!

Duim omhoog voor de fietser
Bereikbaar Haaglanden gaat de komende maanden verschillende keren fietsers in het zonnetje zetten met de actie 'Duim Omhoog'. Kijk op www.ga3punt0.nl​ waar de 'Duim Omhoog' actie plaatsvindt en fiets langs. Ook voor jou steken we graag onze duim omhoog!

Bereikbaar Haaglanden
De bereikbaarheid van de regio Haaglanden en Rijnland vergroten, dat is het doel van Bereikbaar Haaglanden. Dit initiatief is een samenwerking van VNO-NCW West, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Duurzaam Den Haag, TLN en evofenedex en maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten Haaglanden. Doel is een betere bereikbare regio door een efficiënter gebruik van wegen, het OV en het fietsnetwerk, in combinatie met het verbeteren van de voorzieningen en het inzetten van slimme beleids- en gedragsmaatregelen. Hierdoor wordt het werkgevers en medewerkers gemakkelijker gemaakt om op een andere manier en/of op andere tijden te reizen. Kijk ook op www.bereikbaarhaaglanden.nl​ en www.ga3punt0.nl voor meer informatie.

​Foto: Irene Mangus, MN, en Roel Lenoir, Fietspromotor Bereikbaar Haaglanden
Lobbypunten