Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Sociaal Akkoord

Skip Navigation LinksParticipatiewet

Participatiewet
Op naar de 100.000 banen

Evalueer en ontwikkel de participatiewet om werkgevers te ondersteunen bij inclusief ondernemerschap. Tussen nu en 2026 moeten honderduizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan geholpen worden. De participatiewet is sinds januari 2015 van kracht. Sindsdien presteert het bedrijfsleven boven verwachting en worden de tussentijdse meetmomenten ruimschoots gehaald. Voor de komende kabinetsperiode hebben werkgeversorganisaties een plan opgesteld, waarin tien aanbevelingen worden gedaan.  

  • Geef meer inzicht in aantallen en het kennen en kunnen van kandidaten;
  • ​Zorg voor eenduidige regelgeving voor werkgevers;
  • Verbreed en verduidelijk wie onder de doelgroep valt;
  • Zet in op duurzame participatie door regionale samenwerking en instrumenten.
Lees het volledige tienpuntenplan​ van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland met toelichtingen over de te nemen stappen. 
 
Ik vind dit standpunt...
 

Lees hier vernieuwde informatieflyer​, aangepast aan de actualiteit van 2018.
Lees hier meer over het regelingenoverzicht. Voor welke subsidies en regelingen komt u in aanmerking?
Lees hier​ de vernieuwde brochure 'Mensen met een beperking aan de slag helpen' (mei 2018) 

button Afspraken Sociaal Akkoord.jpgbutton praktische info voor mkb.jpgbutton Artikelen en praktijkvoorbeelden.jpg 

button hoofdpunten.jpg
button Aan de slag.jpgbutton voorwaarden.jpg​ 

​             
Lobbynieuws
Werk dankzij NWH

​De betrokkenen bij de participatiewet in de regio Noord-Holland Noord, waaronder VNO-NCW NWH, klommen symbolisch naar ‘de hemel’ op de grote kerk in Alkmaar. Aanleiding: de 1705 extra banen die gerealiseerd zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; veel meer dan de doelstelling van 926 extra banen.

lees meer
Maandag 16 Juli 2018

​De betrokkenen bij de participatiewet in de regio Noord-Holland Noord, waaronder VNO-NCW NWH, klommen symbolisch naar ‘de hemel’ op de grote kerk in Alkmaar. Aanleiding: de 1705 extra banen die gerealiseerd zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; veel meer dan de doelstelling van 926 extra banen.
Lees verder

Lobbynieuws
Overheid schiet in eigen voet

​In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers de ambitie willen realiseren om tussen nu en 2026 aan 100.000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. In dit blog doet Aart van der Gaag, boegbeeld van het bedrijfsleven, verslag van zijn inspanningen.

lees meer
Dinsdag 10 Juli 2018

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers de ambitie willen realiseren om tussen nu en 2026 aan 100.000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Speciaal voor dit 100.000-banenproject is Aart van der Gaag benoemd tot boegbeeld namens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. In dit blog doet hij verslag van zijn inspanningen.

Quotum werkt contraproductief
De overheid schiet in eigen voet door het quotum voor arbeidsbeperkten te activeren. Het is geen geheim dat werkgevers geen voorstander zijn van de quotumwet. We geloven dat die contraproductief werkt: bedrijven zullen de verplichting afkopen en proberen eronderuit te komen. In andere landen zagen we dat al eerder gebeuren.

Boetes 
In het bedrijfsleven is er geen sprake van een quotumverplichting. De banenafspraak uit het sociaal akkoord van 2013 wordt meer dan overtroffen. Voor marktwerkgevers is de dreiging van die wet weg. Bij de overheid ligt dat anders. Overheidswerkgevers halen de aantallen niet en daardoor heeft het vorige kabinet besloten de quotumwet te activeren. Als de aantallen van de banenafspraak in de overheidssector niet gehaald worden, zal per 2020 de wet gaan gelden. Met boetes en al.

Excuses
Ik stel hier dat dit contraproductief werkt. En de overheid levert daar zelf het bewijs voor. De manier waarop de overheid aan de banenafspraak heeft willen voldoen, is namelijk een soort quotumtelling. Iedere overheidsorganisatie kreeg een taakstelling om de oren, vaak nog vertaald naar afdelingen of directies. Kortom iedere manager voelde zich verplicht om die aantallen te halen. Wat volgt dan? Excuses om aan te tonen dat het niet kan: we moesten bezuinigen, die banen zijn er niet, in ons onderdeel kan het niet, het is teveel in korte tijd etc.

Inclusieve beweging
In het bedrijfsleven wordt het onderwerp op basis van vrijwilligheid aangepakt. Als het niet kan, dan doe je het niet. Zijn er mogelijkheden, dan doe je meer. Daardoor zijn de werkgevers die het met enthousiasme doen intrinsiek gemotiveerd en worden ware ambassadeurs van het aannemen van arbeidsbeperkten. Zo is een inclusieve beweging ontstaan.

Totale demotivatie
Wat zijn nu de gevolgen van het activeren van het quotum bij de overheid? Totale demotivatie van de rijks- en andere onderdelen die het wel goed doen. Dat werd me pas weer bevestigd op een bijeenkomst waar we de overheid en het bedrijfsleven bij elkaar haalden (een samenwerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 'Op naar de 100.000 banen' en De Normaalste Zaak). Aanwezig waren een negental topbestuurders (bijvoorbeeld SG’s en voorzitters van Raden van Bestuur) van onder meer overheidsonderdelen, ministeries en onderwijsinstellingen.

Wrange situatie 
Er waren onderdelen die het heel goed deden, maar nu met de handen in het haar zaten: de taakstellingen worden door de quotumwet namelijk extreem verhoogd. 'Dat halen we echt niet,' hoorde ik en: 'dan houden we er maar helemaal mee op en betalen we de boetes maar.' Dat levert in het geval van de overheid een wrange situatie op. De overheid gaat boetes aan zichzelf betalen en helpt daarmee precies nul extra arbeidsbeperkten aan het werk.

Oproep
Mijn oproep is daarom: overheid keer terug op je schreden. Werk samen met het bedrijfsleven, tel inhuuractiviteiten mee, hou op met inbesteden en creëer een positieve sfeer rond het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.

Aart van der Gaag
Commissaris 'Op naar de 100.000 banen'

Lobbynieuws
Betere toegankelijkheid arbeidsbeperkten bij mkb

​​Mode en horeca, webwinkels, zelfstandige supermarkten, evenementenmakers en andere mkb-branches gaan zich vanaf vandaag inzetten om hun bedrijven (beter) toegankelijk te maken voor mensen met een handicap.​

lees meer
Maandag 18 Juni 2018

​Mode en horeca, webwinkels, zelfstandige supermarkten, evenementenmakers en andere mkb-branches gaan zich vanaf vandaag inzetten om hun bedrijven (beter) toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Daarvoor is in Utrecht het programma MKB Toegankelijk gelanceerd, dat ondernemers stimuleert en helpt om mogelijke drempels in hun bedrijf te slechten.

Minister De Jonge van VWS heeft daar de eerste actieplannen in ontvangst genomen die brancheorganisaties in samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland, VWS en de Alliantie VN-Verdrag Handicap hebben opgesteld. Doel van het programma is om voor eind 2019 50.000 ondernemers te stimuleren ermee aan de slag te gaan.

15 procent van de bevolking
Nederland telt zo’n 2 miljoen mensen met een bepaalde handicap, dat is 15 procent van de bevolking. Zoals ook vermeld in het VN-Verdrag Handicap en de Wet gelijke behandeling, moeten zij zoveel mogelijk in staat zijn om zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Een beperking is pas echt een belemmering als bedrijven er geen rekening mee houden. Met dit programma willen VNO-NCW en MKB-Nederland ondernemers daarvan bewust maken én hen concreet helpen hun bedrijf toegankelijker te maken. Ze hoeven daarvoor niet zelf het wiel uit te vinden.

Mystery guests
Op landelijk niveau voorziet het programma in hulp aan brancheorganisaties om voor hun sector specifieke actieplannen op te stellen. Die behelzen gerichte voorlichting, tips en tools, best practices, checklists en trainingsmateriaal voor medewerkers. De eerste zeven Actieplannen Toegankelijkheid zijn vanochtend in Stadsbrasserie De Utrechter – een voorbeeldbedrijf als het gaat om toegankelijkheid – overhandigd aan minister Hugo de Jonge van VWS.

Op lokaal niveau organiseert komen er in samenwerking met gemeenten en ondernemersverenigingen pilots in winkel- en horecagebieden, waar onder meer met behulp van mystery guests in kaart wordt gebracht waar en hoe de toegankelijkheid in alle opzichten kan worden verbeterd. De eerste pilots gaan op korte termijn van start in Haarlem, Oude IJsselstreek en Westland.

Praktische informatie voor ondernemers wordt ook gedeeld via de nieuwe website www.mkbtoegankelijk.nl.

Minister De Jonge van VWS stuurt vandaag het kabinetsprogramma 'Onbeperkt Meedoen' naar de Tweede Kamer. De Vereniging Nederlandse Gemeenten presenteert vanmiddag een eigen plan met 25 kopgroep gemeenten, die vooroplopen bij het uitvoeren van het VN-Gehandicaptenverdrag.

Lees het artikel van Forum:
5 verrassende tips: zó maak je als ondernemer je pand toegankelijk​

 
Lobbypunten