Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Sociaal Akkoord

Skip Navigation LinksParticipatiewet

Participatiewet
Op naar de 100.000 banen

Evalueer en ontwikkel de participatiewet om werkgevers te ondersteunen bij inclusief ondernemerschap. Tussen nu en 2026 moeten honderduizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan geholpen worden. De participatiewet is sinds januari 2015 van kracht. Sindsdien presteert het bedrijfsleven boven verwachting en worden de tussentijdse meetmomenten ruimschoots gehaald. Voor de komende kabinetsperiode hebben werkgeversorganisaties een plan opgesteld, waarin tien aanbevelingen worden gedaan.  

  • Geef meer inzicht in aantallen en het kennen en kunnen van kandidaten;
  • ​Zorg voor eenduidige regelgeving voor werkgevers;
  • Verbreed en verduidelijk wie onder de doelgroep valt;
  • Zet in op duurzame participatie door regionale samenwerking en instrumenten.
Lees het volledige tienpuntenplan​ van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland met toelichtingen over de te nemen stappen. 
 
Ik vind dit standpunt...
 

Lees hier vernieuwde informatieflyer​, aangepast aan de actualiteit van 2018.
Lees hier meer over het regelingenoverzicht. Voor welke subsidies en regelingen komt u in aanmerking?
Lees hier​ de vernieuwde brochure 'Mensen met een beperking aan de slag helpen' (mei 2018) 

button Afspraken Sociaal Akkoord.jpgbutton praktische info voor mkb.jpgbutton Artikelen en praktijkvoorbeelden.jpg 

button hoofdpunten.jpg
button Aan de slag.jpgbutton voorwaarden.jpg​ 

​             
Lobbynieuws
Niet creatief boekhouden

‘Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen vraagt om écht beleid in plaats van creatief boekhouden.’ Dat zegt VNO-NCW in reactie op de plannen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de quota voor overheid (25.000) en bedrijfsleven (100.000) samen te voegen tot één nieuw quotum​

lees meer
Donderdag 18 Oktober 2018

‘Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen vraagt om écht beleid in plaats van creatief boekhouden.’ Dat zegt VNO-NCW in reactie op de plannen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de quota voor overheid (25.000) en bedrijfsleven (100.000) samen te voegen tot één nieuw quotum.

Doelen halen
De overheid haalt - in tegenstelling tot het bedrijfsleven – al jarenlang de doelen van de Banenafspraak niet om mensen met een beperking aan de slag te helpen. Dit terwijl de marktsector inmiddels al rond de 40.000 mensen aan werk heeft geholpen. ‘SZW moet vooropstellen hoe we zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag krijgen. Nu worden met een boekhoudkundige truc de quota afgewenteld op bedrijven.’

Betere matching
De ondernemingsorganisatie vraagt om beleid dat zorgt voor minder ​bureaucratie, een betere uitvoering en betere matching tussen mensen met een beperking en bedrijven. ‘Dat is wat nodig is om echte beweging op gang te krijgen. Staatssecretaris Van Ark wil dit ook wel, maar moet dat nu concreet gaan maken.’ 

Lobbynieuws
Blij met werkbare regeling

​​VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat SZW-staatssecretaris Tamara van Ark het voor werkgevers eenvoudiger gaat maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

lees meer
Dinsdag 11 September 2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat SZW-staatssecretaris Tamara van Ark het voor werkgevers eenvoudiger gaat maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, zonder dat deze mensen daar financieel slechter van worden of zelf met extra administratieve rompslomp worden opgezadeld.

Loondispensatie
De ondernemersorganisaties reageerden eerder positief over het voorstel voor loondispensatie, omdat die voor werkgevers belangrijke administratieve hobbels zou wegnemen. Wel hebben ze steeds gezegd niet te willen dat de desbetreffende mensen daardoor minder in hun portemonnee zouden overhouden.

'Werken moet gewoon lonen. Het gaat ondernemers om een werkbare regeling', zegt Jacco Vonhof, de kersverse voorzitter van MKB-Nederland. 'Elke gemeente heeft nu zo zijn eigen subsidieregeling. Bureaucratie en eenduidigheid maken het voor veel ondernemers onnodig ingewikkeld, zeker in het mkb, om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen'. Vonhof zegt dat ook in zijn eigen bedrijf zo te ervaren. 'Het is daarom goed dat de staatssecretaris het bestaande instrument loonkostensubsidie gaat verbeteren en vereenvoudigen.'

100.000 banen
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn enthousiast over het offensief dat Van Ark wil starten om tot meer banen voor deze groep te komen. 'De kansen zijn er, bedrijven willen wel. Dat laat de banenafspraak ook wel zien', zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. 'Het bedrijfsleven ligt daarmee ruim op koers. Maar ook bij de uitvoering van het 100.000 banenplan wringt het bij de ondersteuning en uitvoering. Goede matching tussen werkgever en werknemer is cruciaal. Het helpt enorm als dat beter en professioneler wordt aangepakt.'

Lobbynieuws
Veel beperkingen AIQ

​VNO-NCW en MKB-Nederland hebben onderzoek verricht naar de ontwikkeling van de Arbeidsinkomensquote  (AIQ) ​en vooral wat dit kengetal zegt over de ontwikkeling van de lonen. Duidelijk wordt dat de AIQ veel beperkingen kent. 

lees meer
Dinsdag 11 September 2018

Afgelopen jaren is er door economen veelvuldig gediscussieerd over de ontwikkeling van de zogeheten Arbeidsinkomensquote (AIQ) en vooral wat dit kengetal zegt over de ontwikkeling van de lonen. Om hierin meer inzicht te krijgen heeft bureau SEO voor VNO-NCW en MKB-Nederland nader onderzoek verricht. Doel is om een feitelijk overzicht te maken van de ontwikkeling van deze indicator en mogelijke verklaringen voor wijzigingen op een rij te zetten.

Beperkingen
Uit de nieuwe SEO-studie wordt duidelijk dat de AIQ veel beperkingen kent. Zo is over het effect van nieuwe technologische ontwikkelingen, de globalisering en de veranderingen op de arbeidsmarkt op deze indicator nog weinig bekend. Ook is sprake van verschillende definities. Het niveau en de ontwikkeling van de AIQ is gevoelig voor de definitie die men kiest. Uit de studie blijkt dat met terugwerkende kracht grote veranderingen worden aangebracht, waardoor cijfers over de AIQ weinig informatie bevatten. Waar het bij de loonvorming bovendien om draait is dat de ontwikkeling van de arbeidsbeloning en de productiviteitsgroei in de pas lopen. SEO laat zien dat dit over de periode 1970-2017 licht is achtergebleven. Verwacht wordt dat dit, gezien de krapte op de arbeidsmarkt,de komende tijd vanzelf (weer) wordt ingehaald. De AIQ, die sinds 1995 enigszins is gedaald, komt dan weer op het langjarig gemiddelde.

Loongroei
De AIQ wordt in de economie vaak gebruikt om naar de ontwikkeling van winsten en lonen te kijken. Zo kan een stijging wijzen op lagere winsten bij bedrijven, wat weer zorgt voor minder investeringen en minder groei. Verder wordt de AIQ vaak gebruikt in discussies over het mogelijk achterblijven van de loongroei. Belangrijke thema’s, maar de AIQ is hierbij als indicator maar beperkt bruikbaar, zo laat het SEO-onderzoek zien. Bovendien lijkt er onderliggend geen sprake te zijn van bijzondere ontwikkelingen. 'Zo doet de arbeidsmarkt zijn werk en zien we de tarieven van zelfstandigen en reguliere werknemers weer oplopen,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.


Achtergrond
Meer weten? Lees hier de hele studie of bekijk deze infographic. In ESB verschijnt deze week een samenvatting van de studie van SEO-onderzoekers Bas ter Weel en Johannes Hers.
 
Lobbypunten