Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Sociaal Akkoord

Skip Navigation LinksParticipatiewet

Participatiewet
Op naar de 100.000 banen

Evalueer en ontwikkel de participatiewet om werkgevers te ondersteunen bij inclusief ondernemerschap. Tussen nu en 2026 moeten honderduizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan geholpen worden. De participatiewet is sinds januari 2015 van kracht. Sindsdien presteert het bedrijfsleven boven verwachting en worden de tussentijdse meetmomenten ruimschoots gehaald. Voor de komende kabinetsperiode hebben werkgeversorganisaties een plan opgesteld, waarin tien aanbevelingen worden gedaan.  

  • Geef meer inzicht in aantallen en het kennen en kunnen van kandidaten;
  • ​Zorg voor eenduidige regelgeving voor werkgevers;
  • Verbreed en verduidelijk wie onder de doelgroep valt;
  • Zet in op duurzame participatie door regionale samenwerking en instrumenten.
Lees het volledige tienpuntenplan​ van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland met toelichtingen over de te nemen stappen. 
 
Ik vind dit standpunt...
 

Lees hier vernieuwde informatieflyer​, aangepast aan de actualiteit van 2018.
Lees hier meer over het regelingenoverzicht. Voor welke subsidies en regelingen komt u in aanmerking?

button Afspraken Sociaal Akkoord.jpgbutton praktische info voor mkb.jpgbutton Artikelen en praktijkvoorbeelden.jpg 

button hoofdpunten.jpg
button Aan de slag.jpgbutton voorwaarden.jpg​ 

​             
Lobbynieuws
Meer banen, minder bureaucratie

​​Het is goed dat het voor werkgevers eenvoudiger wordt om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het voorstel van staatssecretaris Tamara van Ark om een loondispensatie in te voeren in de Participatiewet​.

lees meer
Dinsdag 27 Maart 2018

​Het is goed dat het voor werkgevers eenvoudiger wordt om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het voorstel van staatssecretaris Tamara van Ark om een loondispensatie in te voeren in de Participatiewet. Zij verwachten dat daarmee meer mensen aan het werk kunnen worden geholpen. 'En dat is nodig, want een groot deel van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zit nog altijd thuis. Participatie in plaats van een uitkering helpt mensen', stellen de ondernemingsorganisaties.

Simpeler voor werkgevers
Met loondispensatie worden zaken simpeler voor werkgevers, omdat zij alleen loon betalen over het deel dat iemand productief is (loonwaarde). 'Het aantrekken van mensen met een arbeidsbeperking is al ingewikkeld genoeg, en zeker voor kleinere bedrijven', aldus de ondernemingsorganisaties. Een loondispensatie geeft minder bureaucratie en administratieve rompslomp. Bovendien gelden met het voorstel straks dezelfde regels voor mensen vanuit de bijstand en vanuit de Wajong; voor de Wajong is er immers al een loondispensatie.

Aanvulling tot minimumloon
Wat VNO-NCW en MKB-Nederland betreft moet de nieuwe regeling er bovendien voor zorgen dat het inkomen van mensen met een arbeidsbeperking wordt aangevuld tot het minimumloon en dat als zij meer uren gaan werken, zij er ook meer aan overhouden. Dat is met de huidige loonkostensubsidie lang niet altijd het geval. Ook voor de werkenden zelf moeten zaken zo simpel mogelijk worden.|

Bureaucratie
De ondernemingsorganisaties benadrukken al langer dat veel bedrijven er tegenop zien om iemand uit de doelgroep van de Participatiewet aan te nemen, juist omdat dat met zoveel bureaucratie gepaard gaat. 'Nu werken de 35 arbeidsmarktregio’s en alle gemeenten op verschillende manieren, waardoor werkgevers in de ene regio compleet anders worden behandeld dan pakweg 30 kilometer verderop. Regelingen blijken complex en versnipperd, het aanbod van werkfitte kandidaten is beperkt en de werkgeversdienstverlening van publieke partijen is vaak niet op orde. Eén loket en een uniforme aanpak zouden enorm helpen.' VNO-NCW en MKB-Nederland hebben ook steeds gepleit voor stroomlijning van de overheidsregelingen om deze groep mensen aan het werk te helpen.

Banenafspraak
Ondanks deze problemen ligt het bedrijfsleven ruim op koers om de Banenafspraak (100.000 banen in de marktsector voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026) te halen. De afgelopen twee jaar is het aantal werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst van werkgevers in de marktsector fors gestegen ten opzichte van de doelstellingen in de Banenafspraak. In 2016 waren dat er zelfs zo'n 36 procent meer (totaal 19.000). De eerste cijfers van het UWV geven aan dat ook over 2017 de doelstelling van 23.000 nieuwe banen ruimschoots zal worden gehaald.

Dag van de 1.000 voorbeelden
Om werkgevers te enthousiasmeren om met de Banenafspraak aan de slag te gaan, wordt aanstaande donderdag, 29 maart, de tweede landelijke Dag van de Duizend Voorbeelden georganiseerd. Tijdens de dag, een initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in samenwerking met onder andere de regionale werkgeversservicepunten, worden voorbeeldbedrijven in het zonnetje gezet en zijn er door het hele land evenementen en activiteiten voor en door werkgevers. Daarbij staat sociaal ondernemen centraal.

Kijk voor meer informatie en een overzicht van de evenementen op www.dagvande1000voorbeelden.nl.

Lobbynieuws
N-Holland Noord helpt arbeidsge- handicapten

​Werkgevers in Noord-Holland Noord behoren landelijk gezien tot de koplopers in het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

lees meer
Woensdag 21 Maart 2018

​Werkgevers in Noord-Holland Noord behoren landelijk gezien tot de koplopers in het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doelstelling tot en met eind 2018 is namelijk 926 extra banen erbij in de regio, maar inmiddels heeft Noord-Holland Noord al 1.514 extra banen gerealiseerd - 588 banen meer.

Jeroen Veerman, bestuurder RPAnhn namens VNO-NCW, is trots op wat werkgevers in de regio bereikt hebben sinds de Banenafspraak in werking trad: “In Noord-Holland Noord scoorden we in 2016 ook al ruim boven de doelstellingen die we met elkaar moesten behalen. Ik ben blij dat we die stijgende lijn hebben kunnen vasthouden. Een opsteker voor de regio!” Ook Ben Tap, bestuurder RPAnhn namens de regio West-Friesland, is enorm blij met de resultaten. Hij ziet de samenwerking in de regio als een belangrijke factor die bijdraagt aan het succes: “ Het bewijs dat in onze regio deze samenwerking werkt zien we terug in onder meer dit mooie resultaat. Daar mogen we met elkaar zeker trots op zijn!”

Succesvolle samenwerking aanpak arbeidsmarktvraagstukken
De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en sociale partners om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In Noord-Holland Noord worden activiteiten voor de realisatie van de Banenafspraak georganiseerd door RPAnhn. In RPAnhn werken werkgevers, werknemers, gemeenten, UWV en onderwijs samen om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Voor de uitvoering van de Banenafspraak is het resultaat van die samenwerking onder meer één aanspreekpunt waar werkgevers terecht kunnen met al hun personeelsvragen: het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN). Adviseurs van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord zoeken geschikte kandidaten voor vacatures, maar adviseren werkgevers bijvoorbeeld ook over mogelijke subsidies of verzorgen begeleiding voor zowel de werkgever als kandidaten.

Lobbynieuws
Sociale ondernemers inspireren

Op 29 maart wordt de Dag van de Duizend Voorbeelden gehouden. De afgelopen twee jaar is het aantal werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt fors gestegen. Ondernemers die het goede voorbeeld geven, worden in het zonnetje gezet.

lees meer
Woensdag 28 Februari 2018

​De afgelopen twee jaar is het aantal werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst van werkgevers in de marktsector fors gestegen ten opzichte van de doelstellingen vastgelegd in de banenafspraak. In 2016 zelfs zo’n 36 procent meer. De uitvoering van de banenafspraak uit 2013, waarin overheid, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties een ambitieuze doelstelling afgesproken hebben voor het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking, is hiermee een succes. Dat wordt gevierd op de tweede, landelijke Dag van de 1000 Voorbeelden 2018, op 29 maart. 

Op de Dag van de 1000 Voorbeelden op 29 maart delen bedrijven in een groot aantal arbeidsmarktregio's hun ervaringen met sociaal ondernemen en overtuigen elkaar van het succes.

De banenafspraak, waarin gestreefd wordt naar 125.000 banen (100.000 marktsector, 25.000 overheid) voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026, is daarmee tot nu toe succesvol. In de marktsector zijn er in 2016 bijna 19.000 nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bijgekomen. De doelstelling was 14.000. Een overschrijding van de doelstelling met bijna 36 procent. Cijfers van het UWV geven bovendien aan dat ook in 2017 de doelstelling van 23.000 nieuwe banen ruimschoots gehaald zal worden (de definitieve cijfers over 2017 volgen halverwege 2018).

1000 Voorbeelden
Centraal op de Dag van de 1000 Voorbeelden 2018 staat het enthousiasmeren van andere ondernemers, zowel in de marktsector als bij overheden. De dag is een initiatief van VNO-NCW, MKB en LTO Nederland in samenwerking met de regionale werkgeversservicepunten en diverse partners. Door het hele land zijn evenementen en activiteiten voor en door werkgevers waarbij sociaal ondernemen centraal staat. Voorbeeldbedrijven worden bovendien door de initiatiefnemers extra in het zonnetje gezet.

Sociaal
De doelgroep die onder de banenafspraak valt, zijn werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dat zijn vaak hele enthousiaste en trouwe werknemers die wat extra aandacht nodig hebben. Denk hierbij aan mensen die onder de Participatiewet vallen, mensen met een Wsw-indicatie, Wajongers met arbeidsvermogen, mensen met een WIW- of ID-baan en jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Voor werkgevers is het bieden van een werkplek aan deze doelgroep vaak een onderdeel van het sociaal beleid, maar het levert ook een niet te onderschatten bijdrage op aan de sfeer en diversiteit op de werkvloer. Ook collega's profiteren, bijvoorbeeld door het kunnen verdelen of overdragen van bepaalde taken en het feit dat een bedrijf dat sociaal onderneemt vaak een streepje voor heeft bij aanbestedingen.

Eerste hand
De voordelen komen ruimschoots aan bod tijdens de Dag van de 1000 Voorbeelden, die in 2018 voor de tweede keer wordt georganiseerd. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Ondernemers die een of meer werknemers in dienst hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt vertellen hun verhaal en delen hun ervaringen in de praktijk. Interessant voor werknemers die ook sociaal willen ondernemen, maar ook voor andere belangstellenden die geïnteresseerd zijn in ervaringen uit de eerste hand. Ook werknemers met een arbeidsbeperking zelf spelen bij veel van deze activiteiten een rol. De tientallen evenementen hebben een sterk regionaal karakter en worden in elke arbeidsregio anders ingevuld.

Meer informatie over de Dag van de 1000 Voorbeelden op 29 maart en een overzicht van de evenementen in de regio's.​

 
Lobbypunten