Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Doelgroepnetwerk  >  Vrouwennetwerk  >  

Skip Navigation LinksStart

Groei!

Vrouwelijk ondernemerschap stimuleren, zakelijke én persoonlijke groei acceleren. Daarvoor staan een actief bestuur en betrokken werkgroepen van het VNO-NCW VrouwenNetwerk. Ambitieuze vrouwen worden lid. Bewust klein blijven is uit!

Regionieuws
Nieuwe voorzitter Audrey Keukens

​Audrey Keukens is de nieuwe voorzitter van VNO-NCW West.
Exclusief in West. een kennismakingsinterview.

lees meer
Woensdag 18 April 2018

Onderstaand interview is op 19 april 2018 verschenen in het ledenmagazine West.

Nadat het Algemeen Bestuur begin maart zijn goedkeuring gaf, werden de leden via de mail geraadpleegd. De positieve reply’s stroomden binnen. Audrey Keukens is een innemende persoonlijkheid. Eerste indruk: sociaal, hands-on-mentaliteit, relatief jong (42). Én directeur-grootaandeelhouder. Het perfecte profiel voor de voorzitter van een ondernemersvereniging nieuwe stijl. Exclusief in West. een kennismakingsinterview.

Door Annemarie van Oorschot

De vernieuwing van VNO-NCW West wil Audrey Keukens voortvarend doorzetten. Ze steekt haar mening niet onder stoelen of banken, communiceert daar helder over en reikt praktische oplossingen aan.
“Op twee vlakken moet de vernieuwing geïntensiveerd worden”, zegt ze vastberaden, “intern en ledenontwikkeling. Intern wordt het bureau van VNO-NCW West al anders georganiseerd en krijgt de samenwerking tussen de regionale en landelijke organisatie een nieuwe vorm. De uitdaging is dat er eind 2018 een vitaal en gezond bureau staat. Wat de ledenontwikkeling aangaat, zullen we de neergaande tendens moeten keren. De vorm van events en van netwerkgroepen zal moeten veranderen.”
Keukens is sinds twee jaar lid van VNO-NCW Den Haag, daarvoor was ze actief voor Jong Management (JM), afdeling Amsterdam. Ze constateert dat JM-leden niet vanzelfsprekend doorstromen naar VNO-NCW. “Die verbinding wil ik verbeteren. Dat is één. Ook de verbinding met andere ondernemers kan beter. Mensen worden niet snel meer lid ergens van, dat is een maatschappelijke trend. Ze willen de verplichtingen niet. Daar komt bij dat hier in het westen van het land de Malietoren, landelijke VNO-NCW, bekend is. De regionale vereniging minder. En er zijn ook heel veel andere leuke clubjes. VNO-NCW West zal zich meer moeten profileren.”

Wat versta je onder een andere vorm van events?
“Een spreker in een zaaltje werkt in mijn ogen niet meer. Als er dan ook nog voornamelijk oudere, mannelijke deelnemers zijn, voelen jonge  ondernemers een drempel. Waarom zijn de bijeenkomsten bijna altijd van vier tot zeven in de avond? Dat is een onmogelijke tijd voor jonge mensen met kinderen. Organiseer ook eens een ontbijt- of lunchbijeenkomst. En waarom altijd binnen, ga eens naar buiten, iets samen ervaren. Dus meer variëren in het aanbod. En leden hebben zelf leuke ideeën voor bijeenkomsten, help ze die te realiseren.”

En welke andere vorm van netwerkgroepen zie je?
“Je zult lokale en issue-gedreven netwerken moeten ontwikkelen. Lidmaatschap van VNO-NCW West is niet interessant, wel van Amsterdam of Westland. Er zijn al goede initiatieven, zoals het VrouwenNetwerk en Groene Groeiers. We kunnen kijken of er andere issues zijn waaraan we groepen ondernemers kunnen binden. De grootste uitdaging die de komende tien jaar op ondernemers af komt, is het vinden van goed personeel. VNO-NCW West heeft een HRM Expert Netwerk waaraan vooral personeelsmanagers deelnemen. Maar die weten wel dat de krapte op de arbeidsmarkt enorm groot gaat worden. De leden zelf, de directeuren-grootaandeelhouders, zijn daar nu wellicht nog weinig mee bezig. Die moeten bij elkaar komen, sparren en ervaringen uitwisselen.”

Keukens is een van de drie partners bij het Haagse bureau Dröge & van Drimmelen, gespecialiseerd in public affairs en corporate communication. Het bureau werd in het jaar 1999 opgericht, Keukens kreeg er in 2001 haar eerste baan - na haar universitaire opleiding ‘Culturele studies’ in Amsterdam - werd in 2008 mede-eigenaar en is sinds 2015 directeur-grootaandeelhouder. Samen met Frans van Drimmelen, oud-medewerker van VNO-NCW, zorgde ze in2011 voor een schaalsprong met de  overname van het eveneens Haagse communicatieadviesbureau Pauw, Sanders & Zeilstra. Het bureau telt anno 2018 veertig medewerkers en drie vestigingen in Den Haag, Brussel en Shanghai.

Public Affairs behoort ook tot de corebusiness van VNO-NCW. Is er kans op belangenverstrengeling?
“Op kantoor heb ik afgesproken dat ik dossiers die in de regio spelen, niet zal oppakken. Daarnaast ben ik uiteraard transparant over zowel mijn werkzaamheden als nevenfuncties naar alle betrokken partijen.”
Welke lobbyprojecten heb je nu onder je hoede?
“Ik ben als partner verantwoordelijk voor de financiële zaken van Dröge & van Drimmelen en natuurlijk ook voor acquisitie. Dat doe ik de helft van mijn tijd. De andere helft faciliteer ik vooral grote Amerikaanse techbedrijven bij hun public affairs. Die wijs ik de weg in Nederland. Deze bedrijven komen uit een andere politieke cultuur en vinden de Nederlandse manier van polderen soms ingewikkeld. Ik adviseer ze dan wie ze op welk moment moeten benaderen. We leiden ze ook op in de Nederlandse politiek, want een meerpartijencoalitie kennen Amerikanen niet.”

Welke lobby-onderwerpen zou je voor VNO-NCW West willen oppakken?
“Er zijn er heel veel, maar ik beperk me tot drie: diversiteit, bereikbaarheid en bedrijventerreinen. Een korte toelichting? Ik wil de leden oproepen diversiteit in hun bedrijf te bevorderen. De samenstelling van hun personeel zou op elk niveau een afspiegeling moeten zijn van de samenleving, op het gebied van geslacht, culturele achtergrond en opleidingsniveau. Door de snel groeiende krapte op de arbeidsmarkt hebben zij voor de continuïteit van hun bedrijf iedereen keihard nodig. Je kunt ook niemand uitsluiten, want dan voed je de tweedeling in de maatschappij en daar krijgen ondernemers last van. Dat is nooit goed voor een stabiel ondernemingsklimaat. Het honderdduizend-banenplan is een goede aanpak, maar de groep ‘arbeidsgehandicapten’ is te specifiek. Dat kunnen we breder trekken.”

Het VNO-NCW VrouwenNetwerk streeft sinds de oprichting in 2010 naar meer vrouwen in  topfuncties van het bedrijfsleven en in de besturen van VNO-NCW. Voorzitter Caroline van Reenen, lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW West, heeft het onderwerp diversiteit hoog op de agenda van VNO-NCW gezet. Keukens is de eerste vrouwelijke voorzitter sinds de oprichting van de vereniging circa zeventig jaar geleden.

Het VNO-NCW VrouwenNetwerk heeft recent gepleit voor de invoering van een vrouwenquotum voor topfuncties. Noodzakelijk om de diversiteit te realiseren. Mee eens?
“Ik ben niet tegen een quotumwet, maar zie deze als een tijdelijke stimulans. We zitten in een overgangsfase. Bij de generatie van mijn moeder stopte de vrouw met werken als ze trouwde of een kindje kreeg. Bij mijn generatie ging de vrouw die moeder werd vaak in deeltijd werken omdat haar man een hoger salaris en een beter carrièreperspectief had. Bij de komende generatie gaat die balans denk ik anders doorslaan. Jonge vrouwen groeien tegenwoordig sneller door dan mannen, ze zijn hoger opgeleid en eerder afgestudeerd. Het is niet langer vanzelfsprekend dat de man het meeste geld verdient. Ik hoop dat jonge stellen ervoor kiezen dat zij beiden blijven werken en de zorgtaken gelijk verdelen. Het bedrijfsleven zal zich op het gebied van de werktijden flexibeler gaan opstellen, hoewel ik me realiseer dat dit in bijvoorbeeld productiebedrijven met ploegendiensten moeilijk is. Toch zal het bedrijfsleven dit moeten faciliteren, want het heeft die mensen gewoon hard nodig. Ik ben ervan overtuigd dat werknemers met een vierdaagse werkweek ook de top kunnen bereiken. Dat gebeurt al in de zakelijke dienstverlening. Mits je geschikt bent, want de beste -ongeacht seksuele geaardheid- moet de topfunctie krijgen.”

En de andere twee lobbyonderwerpen, bereikbaarheid en bedrijventerreinen?
“De steden in de Randstad zijn slecht bereikbaar. Door technologische ontwikkelingen zal er veel veranderen in de vervoersstromen, maar we moeten de overgangsperiode door. In de lobby moeten we streven naar een optimale mix van openbaar en wegvervoer. En we kunnen het vervoer nu al slimmer regelen. Neem het pakketvervoer. Ik heb vorige week zes dingen via internet besteld en kreeg op één dag zes verschillende bezorgers aan de deur. Dat kan anders. Wat de bedrijventerreinen betreft, er is een spanning tussen wonen en werken. De toenemende schaarste aan woningen zet druk op bedrijventerreinen. Soms kan wonen en bedrijvigheid worden gecombineerd, maar vaak ook niet. Je wilt geen kinderrijke wijk naast de industrie, waar vrachtwagens rijden en veel lawaai is. We moeten lobbyen voor voldoende ruimte voor maakindustrie, die mag niet uit de steden verdwijnen.”

Tussen de serieuze vragen door vertelt Keukens ongedwongen over haar persoonlijke leven. Ze is geboren in Amsterdam, opgegroeid in Apeldoorn, woont in Wassenaar, is alleenstaand en heeft een pleegdochter van vijf jaar. “Ze komt eens in de twee weken een weekend bij me, dan ben ik onbereikbaar. Ik ga dan leuke dingen met haar doen. Naar het bos, het strand, maar ook de gewone dingen als grasmaaien en boodschappen. Het is voor haar fijn. En ik kan haar moeder, bij wie ze de rest van de tijd woont, een weekend ontlasten. Ik heb me een tijdje geleden aangemeld bij de stichting Jeugdformaat. Ze is nu bijna acht maanden bij me. Of ze lang blijft weet je niet. Dat is altijd afwachten.”

Sporten doet Keukens graag. Ze speelt bij de veteranen van de Haagse hockeyclub HDM, die vorig seizoen “helaas van de reserve-overgangsklasse naar de eerste klasse’ zijn gedegradeerd. Ze golft met vriendinnen. “Nee, nooit zakelijk” en houdt van skiën. En ze heeft ‘onwijs veel zin’ in het voorzitterschap van VNO-NCW West. “Ik ga de komende tijd naar veel bijeenkomsten om ondernemers te ontmoeten en sta zeer open voor nieuwe ideeën en wensen. Alleen met elkaar kunnen we een bloeiende vereniging zijn!”

Regionieuws
De capabele vrouw is geen mythe

​“Binnen mannennetwerken is diversiteit simpelweg geen issue. Het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen in de top wordt praktisch nergens nageleefd.” Bij ABN AMRO vertelt Marry de Gaay Fortman wat effectief toezichthouderschap inhoudt en welke uitdagingen er liggen.

lees meer
Dinsdag 6 Februari 2018

“Binnen mannennetwerken is diversiteit simpelweg geen issue. Het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen in de top wordt praktisch nergens nageleefd.” Bij ABN AMRO organiseert het VNO-NCW VrouwenNetwerk op 5 februari een masterclass over Toezichthouderschap. Oud-voorzitter van VNO-NCW Metropool Amsterdam Marry de Gaay Fortman vertelt wat effectief toezichthouderschap inhoudt en welke uitdagingen er voor vrouwen liggen.

Door Patrick Krom

De Gaay Fortman is naast haar functie als advocaat-partner bij Houthoff onder meer lid van de Raad van Commissarissen van KLM en De Nederlandsche Bank. Ook is ze voorzitter van Stichting Topvrouwen en van de Raad van Toezicht van Toneelgroep Amsterdam. Vanuit haar uitgebreide eigen ervaring deelt zij met humor en enthousiasme haar inzichten met de aanwezige vrouwen.

Meer dan ervaring alleen
Persoonlijke waarden en vaardigheden die een commissaris moet hebben zijn onder meer integriteit, respect, objectiviteit en goed communiceren. “Het gaat niet alleen om je inhoudelijke kennis en kunde. Het is toch duidelijk dat je die hebt? Headhunters die daarop selecteren, zetten je op het verkeerde been.” Uit eigen ervaring geeft De Gaay Fortman nog meer tips. “Commissaris zijn kan soms heel persoonlijk worden. Dan moet je een stapje terug kunnen nemen en het belang van de onderneming voor ogen houden. Blijf je ook bewust van je rol. Het bestuur hoeft je adviezen niet op te volgen, dat vinden veel mensen heel moeilijk. Wees tenslotte niet bang in te grijpen en durf om te gaan met een onzekere afloop. Je zit in hetzelfde schuitje, je kan er plezier uit halen door iets met elkaar op te lossen.”

Geen issue
“Het toezichthouderschap is aan verandering onderhevig en wordt geprofessionaliseerd”, vervolgt ze. “Dat is in het voordeel van vrouwen, hoewel het nog veel beter kan. Met name in de benoemingsprocedure wordt er nog teveel achterover geleund. Binnen mannennetwerken is diversiteit simpelweg geen issue. Het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen in de top wordt praktisch nergens nageleefd.”

Het advies voor vrouwen luidt: durf je ambities kenbaar te maken binnen de organisatie, laat weten dat je ergens voor staat en ergens naar toe wil. Zo moeten vrouwen zichtbaarder worden voor benoemingen. Dat sluit aan bij de missie van Stichting Topvrouwen. De Gaay Fortman is voorzitter van deze stichting, die een database bijhoudt van vrouwen aan de top. Deze database bevat nu zo’n 1500 profielen en wordt wekelijks benaderd door headhunters en (beursgenoteerde) bedrijven. Daarbij is ook aandacht voor vrouwen die actief zijn in het mkb, onderwijs en (semi-)publieke instellingen. “De database ontkracht de mythe dat capabele vrouwen er niet zouden zijn.”

Een steun in de rug, een trap onder de kont
“Bereid je goed voor als je ergens wil toetreden en maak concrete afspraken. Verdiep je in het bedrijf en zoek om te beginnen iets dat dicht bij jezelf ligt, zodat je kan wennen aan je positie. En het belangrijkste: vrouwen moeten meer voor zichzelf opkomen en elkaar meer gaan helpen.” Caroline van Reenen, voorzitter van het VrouwenNetwerk, luidt de afsluitende borrel in met de woorden: “Deze masterclass was een steun in de rug, maar ook een trap onder de kont.”

Bekijk de website van Stichting Topvrouwen
Bekijk hier de fotoreportage
Bekijk hier​ de presentatie
Regionieuws
‘Quotum enige oplossing’

“Ik was faliekant tegen, maar de quotumwet heeft het bedrijfsleven evident veranderd.” Tijdens de reis van het Platform VrouwenNetwerken overtuigt Guðrún Hafsteinsdóttir, president of the Federation of Islandic Industries,​ Nederlandse topvrouwen van de noodzaak van een quotum voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven​.​​

lees meer
Dinsdag 30 Januari 2018
​Ze waren tegen, de vrouwelijke ondernemers van IJsland. Maar nu de quotumwet er eenmaal is, zijn ze om. “Ik geef toe,” zegt  Guðrún Hafsteinsdóttir, president of the Federation of Islandic Industries, de zusterorganisatie van VNO-NCW, “ik was faliekant tegen, maar de quotumwet heeft de samenstelling van de raden van bestuur in het bedrijfsleven evident veranderd in een ongelooflijk korte periode. De directies zijn divers geworden en de kwaliteit van hun beslissingen is daardoor verbeterd.”

Het Platform VrouwenNetwerken van VNO-NCW en MKB Nederland organiseerde in januari een vierdaagse reis naar IJsland. Een delegatie van 16 vrouwelijke ondernemers en directeuren verkende niet alleen de handelsmogelijkheden, maar onderzocht ook hoe IJsland de gendergelijkheid bevordert. IJsland is wat dit betreft een walhalla; het land staat al negen jaar op nummer 1 in Global Gender Gap Index, die elk najaar door het World Economic Forum wordt uitgebracht. Nederland zakte in 2017 met drie plaatsen naar 32 en moet nu zelfs ‘opkijken’ tegen landen als Rwanda (4), Mozambique (29) en Moldavië (30).

“Om te versnellen, is een quotumwet de enige oplossing,” zegt  missieleider Louise Beduwé, tevens manager van het VNO-NCW VrouwenNetwerk, stellig op de vraag welke lessen de delegatie uit IJsland meeneemt. “De quotumwet heeft de wereld in IJsland veranderd. Dat is volkomen duidelijk geworden.”

Hafsteinsdóttir waarschuwt de Nederlandse vrouwen dat ze goed beslagen ten ijs moeten komen. “Ik zit in diverse besturen en krijg regelmatig van mannen te horen: ‘Wij kunnen geen vrouwen vinden, jij moet daarvoor zorgen’. Ik heb inmiddels een persoonlijke lijst waarop 40 capabele vrouwelijke bestuurders staan. En word je zelf door een raad van bestuur om advies gevraagd, benaderd voor een zetel of een presentatie, zeg altijd ja!”

Caroline van Reenen, voorzitter Platform VrouwenNetwerken VNO-NCW en MKB Nederland, scherpt door de lessen uit IJsland de lobby voor gendergelijkheid aan op de volgende punten:​
 • Invoering van een quotumwet.
  Bedrijven vanaf 25 medewerkers worden, op straffe van een geldboete, verplicht het aandeel van vrouwen in raden van bestuur en commissarissen te verhogen naar minimaal 40 procent.
 • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen, te beginnen met het ouderschapsverlof.
  Van Reenen: “In IJsland krijgen de ouders 9 maanden verlof na een bevalling. De eerste drie maanden zijn verplicht voor de moeder, de tweede drie maanden zijn verplicht voor de vader en de laatste drie mogen de ouders zelf verdelen. En de zorglasten van de zwangerschap worden beter over de werkgevers verdeeld. Voor een werkgever maakt het dan niet meer uit of hij een man of een vrouw in dienst neemt. Laatst kwam een van mijn vrouwelijke medewerkers vragen of ze een week verlof mocht omdat haar kindje naar het ziekenhuis moest. Daar heb ik mee ingestemd op voorwaarde dat de vader ook verlof zou aanvragen. Aan die mogelijkheid hadden deze jonge ouders niet eens gedacht. Positief is dat de vader dat verlof zonder problemen kreeg.
 • Voldoende en betaalbare kinderopvang.
  In IJsland zijn er ook veel werkgevers die opvang bieden. Het is daar gewoon dat kinderen worden meegenomen naar het werk.
Gebruik het netwerk van VNO-NCW West om informatie en inspiratie op te doen over de IJsland-missie. De volgende leden gingen mee:  
 • Astrid van Heumen, Corporate Casting, VNO-NCW metropool Amsterdam
 • Fauzia Mahomed Radja, FM Consultancy, VNO-NCW Rotterdam
 • Anja de Vos-Biemans – KPN, VNO-NCW Den Haag
 • Marian van Eck, Liber Dock, VNO-NCW Den Haag
 • Charlie Ortega, stichting PEP, VNO-NCW Den Haag
 • Corine Laurant, stichting Kinderopvang Purmerend, VNO-NCW Noordwest-Holland
 • Joke Brouwer, Taxi Brouwer, VNO-NCW Rijnland
 • Jacqueline van den Berg, Technober, VNO-NCW Noordwest-Holland
 • Willemijn van Sandick, Vastrecht Belastingadviseurs, VNO-NCW Den Haag
Bekijk de vlog​ over de vierdaagse reis van het Platform VrouwenNetwerken naar IJsland

Bekijk de fotoreportage van de vierdaagse reis van het Platform VrouwenNetwerken naar IJsland

Lees meer over het Platform VrouwenNetwerken van VNO-NCW en MKB Nederland

Meer informatie: Louise Beduwé​

314b959e-c09e-4b50-9af9-c103656a1651
Nieuwe leden
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
PIJNACKER
GITP
ROTTERDAM
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Binnen VNO-NCW West is een dynamisch en ambitieus vrouwennetwerk actief."

Tatjana Romanyk
Directeur-eigenaar Aptitude Health, educatie en advies oncologie
Dáárom ben ik lid!
"Meer diversiteit aan leden"

Fauzia Mahomed Radja
Directeur FM Consultancy
Dáárom ben ik lid!
"De toegevoegde waarde is dat ik met ondernemers kan sparren over waar je als ondernemer tegenaan loopt."

Elly de Knikker
Directeur-eigenaar reclame- en communicatiebureau Graficelly, gevestigd in Reeuwijk
Dáárom ben ik lid!
"Ik vind het fijn om bij de bijeenkomsten van het Vrouwennetwerk met een groep vrouwen de moeilijkere kanten van het ondernemen te bespreken."

Bernadette Bijman
Directeur-eigenaar Rubens Kwekerijen

 Vlog

thumb video IJslandreis web.jpg
Vlog Ledenreis IJsland