Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Doelgroepnetwerk  >  Vrouwennetwerk  >  

Skip Navigation LinksStart

Groei!

Vrouwelijk ondernemerschap stimuleren, zakelijke én persoonlijke groei acceleren. Daarvoor staan een actief bestuur en betrokken werkgroepen van het VNO-NCW VrouwenNetwerk. Ambitieuze vrouwen worden lid. Bewust klein blijven is uit!

Regionieuws
In de spiegel kijken: moeilijker dan het lijkt!

Wie bepaalt de strategie van de onderneming? Is dat de RvB of de RvC? Deze vragen kwamen aan de orde in de bijeenkomst van VNO-NCW metropool Amsterdam en Grant Thornton over toezicht houden.

lees meer
Donderdag 14 April 2016

Wie bepaalt de strategie van de onderneming? Is dat de RvB of de RvC? Deze vragen kwamen aan de orde in de bijeenkomst van VNO-NCW metropool Amsterdam en Grant Thornton over toezicht houden. Terugkerend punt was dat er nog steeds te weinig kritisch in de spiegel wordt gekeken. En dat diversiteit in je RvC en RvB, maar ook daaronder, een groot goed is.

Door Vanessa Storm van 's Gravesande

VNO-NCW Metropool Amsterdam en Grant Thornton organiseren jaarlijks een bijeenkomst over toezicht houden. Dit jaar vond de bijeenkomst voor het derde jaar op rij plaats. Bart Jonker, partner bij Grant Thornton heet de deelnemers welkom. Grant Thornton sponsort sinds zeven jaar een groot commissarissenonderzoek en wil daarmee bijdragen aan good governance. Ieder jaar komen er weer interessante bevindingen uit het onderzoek. Het onderwerp toezicht blijft actueel en in beweging, nu ook weer door het recente rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance.

Marry de Gaay Fortman, voorzitter van VNO-NCW metropool Amsterdam en moderator van de dag is zelf naast haar baan en haar toezichthoudende functies actief bij de Governance University in Doorn. Toezicht houden is een belangrijk thema voor leden van VNO-NCW metropool Amsterdam en dat zal het altijd zijn. Marry de Gaay Fortman is verheugd dat er ook veel leden van het Vrouwennetwerk van VNO-NCW West aanwezig zijn bij de bijeenkomst. Diversiteit in Raden van Commissarissen en Raden van Bestuur is van groot belang. De voorzitter speelt hier meestal een bepalende rol in.

Aalt Klaassen maakt een deel van de resultaten bekend van het jaarlijks onderzoek onder commissarissen in de private en de (semi-) publieke sector. Ook in 2015 hebben weer vele commissarissen een bijdrage geleverd aan de meningsvorming en het richting geven ten behoeve van de verdere professionalisering van het commissariaat. Aalt Klaassen geeft in een aantal sheets weer hoe commissarissen tegen een aantal onderwerpen aankijken. Tegen hun eigen rol en tegen die van de Board als geheel. De voorzitter is vaak het meest tevreden over de gang van zaken. Op een aantal punten zijn de resultaten opvallend. Men zegt bijvoorbeeld dat de samenstelling van de RvC beter zou kunnen. Maar is vervolgens wel tevreden over de wijze van selectie van commissarissen. Ook laat het onderzoek zien dat er vaak te weinig aandacht is voor risicomanagement, terwijl de risico’s heel groot kunnen zijn. Ieder jaar zeggen de respondenten dat commissarissen meer gebruik kunnen maken van informatiebronnen. Maar ook blijkt steeds dat bronnen onvoldoende worden gebruikt. En zelfs dat het evaluatieproces van de RvB niet voldoende bekend is bij de RvC.

Aan de paneldiscussie nemen deel: Bart Jonker (partner bij Grant Thornton), Anita Nijboer (toezichthouder bij onder andere Amsterdam Marketing en Het Koninklijk Concertgebouworkest) en Jan Zegering Hadders (toezichthouder bij onder andere Ageas en Artesia Bank). Jan Zegering Hadders sluit zich aan bij het punt van Marry de Gaay Fortman over diversiteit. Hij heeft zich in voorzittersfuncties sterk gemaakt voor het instellen van een doelstelling van 40% vrouwen, juist ook onder het level RvB en RvC. Dat was soms ingrijpend, maar het belang stond voorop. Anita Nijboer geeft mee dat haar vaak opvalt dat te weinig duidelijk wordt gecommuniceerd door RvB en RvC en de aandeelhouders, binnen die gremia, maar ook onderling tussen deze organen wordt niet altijd duidelijk gezegd wat men vindt en wil.  Het is belangrijk om helder te maken waar het precies om gaat en dat te adresseren.

Stelling nemen
We bespreken drie sets van stellingen, waar de eerste gaat over HR kennis van de boards en de wijze van omgaan met de HR-directeur. Deze maakt vaak geen deel meer uit van de RvB, zou het de HR-kennis van de RvB niet ten goede komen als het wel zo was? De RvC moet in ieder geval betrokken zijn bij het opstellen van het profiel en bij de gesprekken van meerdere kandidaten in de laatste ronde.

Dan over kennis: als een RvC niet weet wat ze mist, weet ze ook niet wat ze mist. A la Johan Cruijff, en ook erg waar. Als een RvC weinig kennis heeft van ICT, weet ze vaak ook niet wat ze niet weet, wat het risico daarvan is en wat eraan te doen is. Dus blijft het meestal zo. Dit geldt ook voor andere onderwerpen. Diversiteit qua geslacht, leeftijd en cultuur helpt erg om scherp te blijven en alert te zijn op hiaten. Want het zelfkritisch vermogen is helaas te vaak beperkt. Het proces van zelfevaluatie is vaak slecht georganiseerd, constateert Bart Jonker. De risico’s: die zijn er. Denk aan de aansprakelijkheid, die er ook is voor de periode dat je nog niet in de Board zat. Commissarissen zijn als er iets flink misgaat vaak nog steeds volledig overtuigd van hun eigen integriteit. Volgens Jan Zegering Hadders is dat in veel gevallen oprecht gemeend: ze dachten echt dat iets mocht, of dat iets wel in orde was. Bij de Panama papers zie je die verbaasde reactie ook terug. 

Dan de hoofdstellingen over wie de strategie bepaalt. Enerzijds heeft de RvB dagelijkse verantwoordelijkheid voor het bepalen van de strategie van de onderneming. Maar: de RvC heeft wel een belangrijke rol in het bespreken en goedkeuren van de strategie. Dat kan een RvC alleen goed doen na tijdig betrokken te zijn, en na meegedacht te hebben. Goedkeuring kan alleen als je weet waar het over gaat. RvC’s en RvB’s moeten ervoor zorgen dat strategie en risicomanagement niet tussen de dagelijkse korte-termijn onderwerpen op de agenda staan. Er moet daadwerkelijk ruimte voor worden gemaakt, liefst in aparte vergaderingen.

Groepsdynamiek kan ook effect hebben op het delen en toepassen van expertise. Het gebeurt dat men in subcommissies wel goed uit de verf komt qua kennis, maar niet in de Board. In Boards is men soms bang om domme vragen te stellen, terwijl dat juist de vragen kunnen zijn die nodig zijn om aan het denken te zetten. Het is nuttig om je bewust te zijn van de dynamiek in het team en waar nodig bij te sturen. Goede communicatie blijft in ieder geval van levensbelang, zo besluiten we de bijeenkomst.

Ook deelnemen aan het commissarissenonderzoek?
Bent u lid van een RvC of een RvT en wil u meedoen aan het jaarlijkse commissarissen-onderzoek? Stuur dan een mail naar Aalt Klaassen: aalt.klaassen@boardinbalance.com onder vermelding van ‘uitnodiging voor commissaris benchmarkonderzoek 2016/2017. Ook kunt u aangeven of u openstaat voor een face to face interview.

Fotoreportage

Regionieuws
Stichting Topvrouwen gelanceerd

​VNO-NCW en Talent naar de Top hebben de Stichting Topvrouwen gelanceerd. Die moet er voor gaan zorgen dat het aantal vrouwelijke commissarissen en bestuurders in het bedrijfsleven verder en sneller doorgroeit. 

lees meer
Donderdag 25 Februari 2016

VNO-NCW en Talent naar de Top lanceren Stichting Topvrouwen

VNO-NCW en Talent naar de Top hebben de Stichting Topvrouwen gelanceerd. Die moet er voor gaan zorgen dat het aantal vrouwelijke commissarissen en bestuurders in het bedrijfsleven verder en sneller doorgroeit. Het programma Topvrouwen.nl​ met de database met topvrouwen wordt de komende twee jaar onder leiding van de nieuwe stichting geïntensiveerd.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Marry de Gaay Fortman (voorzitter), Mariëtte Turkenburg en Sieto de Leeuw. De Gaay Fortman is partner bij Houthoff Buruma en tot mei voorzitter van VNO-NCW regio Metropool. Turkenburg is Of Counsel bij Loyens en Loeff en bestuurslid van Talent naar de Top. De Leeuw is managing director social & public affairs bij Randstad Holding en lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW. 

Het belang van meer vrouwen aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven is groot. Diversiteit draagt in belangrijke mate bij aan het innovatieve en wendbaar vermogen van bedrijven. De groei van het aantal vrouwen aan de top verloopt echter te langzaam en een versnelling is nodig waarbij alle partijen - bedrijven, executive search, mannen en vrouwen- worden betrokken. De database ontsluit het potentieel aan vrouwelijk talent dat in Nederland aanwezig is en stelt ze in staat de volgende stap te zetten. 

De Gaay Fortman: “Bedrijven en headhunters die op zoek zijn naar board ready topvrouwen, kunnen hier hun voordeel mee doen en zo zeker stellen dat de long- én de shortlist voldoende vrouwelijke kandidaten bevat bij nieuwe benoemingen.”​Regionieuws

Stoer Tata Steel voor vrouwen

​“Hier is geen glazen plafond”, benadrukt Annemarie Manger, director Engineering bij Tata Steel. Toch is zij de enige vrouw in het managementteam. Veertig leden van het VNO-NCW VrouwenNetwerk zijn op excursie in een stoer bedrijf. 

lees meer
Woensdag 27 Januari 2016
​Ze stappen een andere wereld in; de ruim veertig leden van het VNO-NCW VrouwenNetwerk die op uitnodiging van Annemarie Manger, director Engineering bij Tata Steel,  op 26 januari een rondleiding krijgen in IJmuiden. Het is de wereld van het harde staal, de techniek en de grote getallen. Eigenlijk een échte mannenwereld. 

Door Annemarie van Oorschot​

Het terrein van de voormalige Hoogovens is 750 hectare groot, even groot als de gemeente Bussum. Er ligt 100 kilometer spoorlijn en 80 kilometer autoweg. Een toplocatie, zal Annemarie Manger later zeggen, waar - dankzij de ligging aan zee -  schepen de grondstoffen ijzererts en steenkool kunnen aanvoeren. Manger durft zelfs te beweren dat er dankzij die ligging nog winst wordt gemaakt in IJmuiden, want het gaat niet goed met de staalindustrie. “De groei in China stagneert”, legt zij uit. “Dat leidt tot overproductie van staal dat China vervolgens onder kostprijs in Europa dumpt, omdat wij hier geen protectionistische maatregelen nemen. Onze fabrieken in Engeland lijden al zware verliezen. Het is een donkere wolk.”

Warmlopen 
De bustocht over het terrein geeft zicht op de grootschaligheid van de productieprocessen. Neem de walsstraat. Die is al bijna 1 kilometer lang. Het gezelschap mag uitstappen om dat proces binnen te bekijken. Roodgloeiende platen rollen tussen de walsen door en krijgen de door de klant gewenste dikte en breedte. Het staal is 1200 graden Celsius. Het zware proces brengt zoveel slijtage met zich mee dat de walsen om de vijf uur vervangen moeten worden door nieuwe.  Als water het roest met een oorverdovend gesis van de platen spuit, ontnemen dikke stoomwolken een paar seconden alle zicht. Het is indrukwekkend. Mannenwereld of niet, de dames lopen warm voor dit bedrijf. Aan het einde van de straat worden staalrollen op een lopende band gezet. Gemiddeld 25 ton aan gewicht! Dat betekent dat een vrachtwagen slechts 1 rol tegelijk kan vervoeren. De gids, een man, imponeert met talloze grote feiten en cijfers. Er werken in IJmuiden 9000 medewerkers. Maar… slechts 8 procent is vrouw.

Diversiteit
Het thema van de bijeenkomst is het diversiteitsbeleid. Na de rondleiding start Annemarie Manger haar lezing met de introductie van drie vrouwelijke collega’s, stuk voor stuk met een  verantwoordelijke functie in het operationeel management. Ze sturen vooral mannen aan en dat gaat ze goed af. “Tata Steel behoorde tot de 3 genomineerden van de Femme Tech Bedrijven in 2014”, vertelt Manger. “ Hier is geen glazen plafond, dat heeft met de cultuur te maken. We waren het eerste bedrijf waar je vier dagen negen uur mocht werken.” Toch maakt ze zich hard voor een grotere diversiteit bij Tata. Van het 7-hoofdige managementteam is zij de enige vrouw. Van de top 300 Leidinggevende functies, waartoe ook de drie collega’s behoren, is slechts 20 procent vrouw. Manger vindt die percentages te laag. Het percentage vrouwen dat kiest voor een technische opleiding moet ook omhoog. “Ik wil jullie in ieder geval oproepen techniek uit te dragen naar jullie dochters. De stimulans vanuit het thuisfront is heel belangrijk. Zo heeft mijn vader mij gestimuleerd chemische technologie te gaan studeren.” 

Özdemir
Journaliste Senay Özdemir is van Turkse afkomst en richtte SEN Magazine op, de glossy voor mediterrane vrouwen.  “Özdemir betekent echt staal”, zegt ze enthousiast. Ze schetst hoe vrouwonvriendelijk het beeld in de media is. “Slechts 24 procent van de mensen die in artikelen, reportages en praatprogramma’s voorkomen, is vrouw. Zeventig procent van de mannen wordt afgebeeld in hun werkomgeving, 53 procent van de vrouwen in een huiselijke omgeving. Vrouwen worden vaak met een sexy blik en ontblote lichaamsdelen op de foto gezet. Waarom?” Helemaal druk maakt ze zich over de opiniepagina’s. “Alleen maar mannen verkondigen daar hun mening.” Özdemir roept de vrouwen in de zaal op opiniestukken en blogs te schrijven en stelt ter voorbereiding daarop een masterclass voor.  Ruim vijftien vrouwen steken enthousiast de hand op op de vraag of zij daaraan willen deelnemen. 

Klik hier voor de fotoreportage ​
Klik hier​ voor de video over het staalmaakproces bij Tata Steel​
07f2145b-c9b0-4709-aaa5-5d4df9c30678
Nieuwe leden
Marianne (M.W.P.) Berendse
UTRECHT|Springtij Forum
Sanne (S.) Buijs
ROTTERDAM|Unilever
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Ik vind het fijn om bij de bijeenkomsten van het Vrouwennetwerk met een groep vrouwen de moeilijkere kanten van het ondernemen te bespreken."

Bernadette Bijman
Directeur-eigenaar Rubens Kwekerijen
Dáárom ben ik lid!
"Meer diversiteit aan leden"

Fauzia Mahomed Radja
Directeur FM Consultancy
Dáárom ben ik lid!
"Binnen VNO-NCW West is een dynamisch en ambitieus vrouwennetwerk actief."

Tatjana Romanyk
Directeur-eigenaar Aptitude Health, educatie en advies oncologie

 Video

Guts & Glory, hét topvrouwenevent in Nederland