Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Doelgroepnetwerk  >  Vrouwennetwerk  >  

Skip Navigation LinksStart

Groei!

Vrouwelijk ondernemerschap stimuleren, zakelijke én persoonlijke groei acceleren. Daarvoor staan een actief bestuur en betrokken werkgroepen van het VNO-NCW VrouwenNetwerk. Ambitieuze vrouwen worden lid. Bewust klein blijven is uit!

Regionieuws
In 7 stappen stevig op de kaart

​Wist je dat je jezelf en je bedrijf in 7 stappen steviger op de kaart kunt zetten? Patrick van Gils, TopPresentaties, legt op 20 juni de ruim dertig leden van het VNO-NCW VrouwenNetwerk uit hoe en welke stappen ze hiervoor moeten zetten.

lees meer
Woensdag 22 Juni 2016
​Wist je dat je jezelf en je bedrijf in 7 stappen steviger op de kaart kunt zetten? Patrick van Gils, TopPresentaties, legt op 20 juni de ruim dertig leden van het VNO-NCW VrouwenNetwerk uit hoe en welke stappen ze hiervoor moeten zetten.

Door Elke Storm

“Duidelijk en aantrekkelijk vertellen wat je doet, dat is de sleutel tot een goede pitch” legt Patrick van Gils, met een zeepkist in de hand, uit tijdens het Netwerkdiner van het VNO-NCW VrouwenNetwerk bij Orangerie Elswout. De zeepkist staat symbool voor het durven. “Durf het podium te pakken, maak kort en krachtig je punt.” Stap voor stap neemt hij de leden van het VNO-NCW VrouwenNetwerk mee in de kunst van de 7 stappen, waarmee je de boodschap van je bedrijf aanscherpt.

Stap 1: Positioneren
(Toelichting) Om jezelf of je bedrijf steviger op de kaart te zetten begin je bij de positionering. Omschrijf in twee woorden je bedrijf en stel jezelf daarna de vraag of die beschrijving de ideale klant duidelijk maakt wat jouw bedrijf precies doet. Denk altijd vanuit de ideale klant, want voor hem/haar werk je. Het eerste woord beschrijft wat het bedrijf uniek maakt en het tweede maakt duidelijk wat het bedrijf doet. Met die twee duidelijke en aantrekkelijke woorden bepaal je de kernboodschap van je bedrijf.

Stap 2: Pitchen 
(Toelichting) Producten en diensten worden ontwikkeld om problemen van mensen op te lossen, leidend tot een positief resultaat. Voor een goede pitch identificeer je eerst de ‘pijn’, ook wel het probleem van de klant. Van daaruit pitch je het product ‘het medicijn’ en vervolgens het resultaat ‘fijn’. Het start met het probleem en vervolgens verkoop je het product met resultaten. Vergeet vooral niet je eigen naam en je bedrijfsnaam te noemen. Klanten moeten gemiddeld zeven keer van je horen voordat een naam blijft hangen.

Stap 3: Presenteren
(Toelichting) Wees je bewust van wat je bij de ander overbrengt en onthoud dat vooral jij indruk maakt. Plaatjes en tekst op sheets maken de minste indruk tijdens een presentatie, terwijl daar vaak de meeste tijd in gaat zitten. Leg de focus op jezelf en gebruik eventueel voorwerpen tijdens de presentatie, dat heeft wel impact.

Stap 4: PR
(Toelichting) Bij de PR van je bedrijf draait het om de pitch, waarbij je ook de kracht van de vraag benut. Uiterst effectief is de vraag ‘Wist je dat..?’, met zo’n vraag wek je direct de interesse. Gebruik daarom ook ‘wist je dat’ vragen voor dingen die je het liefst van de daken wilt schreeuwen.

Stap 5: Profileren
(Toelichting) Profileer je door de twee eerder bedachte woorden van al je communicatiemiddelen af te laten spatten. Laat daarin ook de ‘pijn’ en het ‘fijn’ naar voren komen. Daarmee benadruk je het positieve resultaat dat jij kunt leveren voor de problemen van de klant.

Stap 6: Promoten
(Toelichting) De promotie draait vooral om de herhaling van je boodschap. Zie het als het refrein van je bedrijf dat blijft hangen. Zo benut je de kracht van communicatie.

Stap 7: UP!
(Toelichting) Eerder werd de vraag gesteld of passie niet ook een belangrijk onderdeel van de pitch is, dat is zeker het geval. Stap 7 staat voor Uniciteit en Passie, de overkoepelende factoren die in alle stappen terug komen. Zij maken je bedrijf tot wat het is.

Klik hier​ voor de fotoreportage van de bijeenkomst.Regionieuws
Vijf tips voor een voorzitter

​Hier wordt niet gescholden. Die afspraak maakte Annemarie Jorritsma met de gemeenteraad toen ze aantrad als burgemeester in Almere. 

lees meer
Woensdag 15 Juni 2016
​Op 14 juni verzorgde Annemarie Jorritsma het zevende college van de reeks 'Groeien in Vrouwelijk leiderschap, excelleer naar je volle potentieel', georganiseerd door het VNO-NCW VrouwenNetwerk.  Aan de hand van haar levensverhaal vertelde zij hoe je een goed bestuurder kunt zijn en invloed kunt uitoefenen. “Denk niet te snel dat je iets niet kunt”, aldus de oud-politica. “Als je je omringt door goede mensen en je bereid bent te blijven leren, kun je héél veel.” 

Door Annemarie van Oorschot

 
Zelf kwam ze in 1982 onverwacht in de Tweede Kamer toen de VVD een monsterzege behaalde en haar plek op de kieslijst ineens niet meer onverkiesbaar was. “Ik werd onder andere woordvoerster Verkeer en Waterstaat, terwijl ik helemaal niets van die onderwerpen afwist. Van het hele Tweede Kamerlidmaatschap wist ik niets. Ter voorbereiding op de eerste begrotingsbehandeling heb ik toen op advies de Handelingen van de tien voorgaande begrotingsbesprekingen bestudeerd. In een weekend. Toen was ik aardig op de hoogte.”
Ook is het belangrijk dat je fouten durft te maken. “Ik heb heel wat blunders begaan. Ik heb bijvoorbeeld een voorstel van de oppositie medeondertekend, omdat ik het met de inhoud eens was. Maar mijn partijgenoot Neelie, toen minister van Verkeer en Waterstaat was niet blij met deze actie.” 

Na het parlement, werd Jorritsma in 1994 minister van Verkeer en Waterstaat en in 1998 minister van Economische Zaken en viceminister-president. Daarna wachtte de functie van waarnemend burgemeester van Delfzijl en in 2003 burgemeester van Almere. In die laatste stad was zij dat 12 jaar. Tegenwoordig is Jorritsma fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer en vervult zij enkele nevenfuncties, waaronder kwartiermaker van Topvrouwen, de stichting die de benoeming van meer vrouwen in raden van bestuur, commissarissen en toezicht faciliteert. 

Voor vrouwelijke voorzitters heeft zij op grond van haar brede ervaring 5 tips:
  1. Maak van tevoren afspraken, zoals ‘In deze vergadering wordt niet gescholden’;
  2. Zorg dat alle deelnemers aan de vergadering spreken over de zaak, niet over personen;
  3. Spreek af dat iedereen zijn afspraken nakomt;
  4. Luister goed, vooral naar de emotie in de stem. Reageer vervolgens op de vragen die met passie zijn uitgesproken. Er is namelijk meestal geen tijd om op iedere vraag in te gaan;
  5. Zorg dat iedereen aan het woord komt.

 
Regionieuws
In de spiegel kijken: moeilijker dan het lijkt!

Wie bepaalt de strategie van de onderneming? Is dat de RvB of de RvC? Deze vragen kwamen aan de orde in de bijeenkomst van VNO-NCW metropool Amsterdam en Grant Thornton over toezicht houden.

lees meer
Donderdag 14 April 2016

Wie bepaalt de strategie van de onderneming? Is dat de RvB of de RvC? Deze vragen kwamen aan de orde in de bijeenkomst van VNO-NCW metropool Amsterdam en Grant Thornton over toezicht houden. Terugkerend punt was dat er nog steeds te weinig kritisch in de spiegel wordt gekeken. En dat diversiteit in je RvC en RvB, maar ook daaronder, een groot goed is.

Door Vanessa Storm van 's Gravesande

VNO-NCW Metropool Amsterdam en Grant Thornton organiseren jaarlijks een bijeenkomst over toezicht houden. Dit jaar vond de bijeenkomst voor het derde jaar op rij plaats. Bart Jonker, partner bij Grant Thornton heet de deelnemers welkom. Grant Thornton sponsort sinds zeven jaar een groot commissarissenonderzoek en wil daarmee bijdragen aan good governance. Ieder jaar komen er weer interessante bevindingen uit het onderzoek. Het onderwerp toezicht blijft actueel en in beweging, nu ook weer door het recente rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance.

Marry de Gaay Fortman, voorzitter van VNO-NCW metropool Amsterdam en moderator van de dag is zelf naast haar baan en haar toezichthoudende functies actief bij de Governance University in Doorn. Toezicht houden is een belangrijk thema voor leden van VNO-NCW metropool Amsterdam en dat zal het altijd zijn. Marry de Gaay Fortman is verheugd dat er ook veel leden van het Vrouwennetwerk van VNO-NCW West aanwezig zijn bij de bijeenkomst. Diversiteit in Raden van Commissarissen en Raden van Bestuur is van groot belang. De voorzitter speelt hier meestal een bepalende rol in.

Aalt Klaassen maakt een deel van de resultaten bekend van het jaarlijks onderzoek onder commissarissen in de private en de (semi-) publieke sector. Ook in 2015 hebben weer vele commissarissen een bijdrage geleverd aan de meningsvorming en het richting geven ten behoeve van de verdere professionalisering van het commissariaat. Aalt Klaassen geeft in een aantal sheets weer hoe commissarissen tegen een aantal onderwerpen aankijken. Tegen hun eigen rol en tegen die van de Board als geheel. De voorzitter is vaak het meest tevreden over de gang van zaken. Op een aantal punten zijn de resultaten opvallend. Men zegt bijvoorbeeld dat de samenstelling van de RvC beter zou kunnen. Maar is vervolgens wel tevreden over de wijze van selectie van commissarissen. Ook laat het onderzoek zien dat er vaak te weinig aandacht is voor risicomanagement, terwijl de risico’s heel groot kunnen zijn. Ieder jaar zeggen de respondenten dat commissarissen meer gebruik kunnen maken van informatiebronnen. Maar ook blijkt steeds dat bronnen onvoldoende worden gebruikt. En zelfs dat het evaluatieproces van de RvB niet voldoende bekend is bij de RvC.

Aan de paneldiscussie nemen deel: Bart Jonker (partner bij Grant Thornton), Anita Nijboer (toezichthouder bij onder andere Amsterdam Marketing en Het Koninklijk Concertgebouworkest) en Jan Zegering Hadders (toezichthouder bij onder andere Ageas en Artesia Bank). Jan Zegering Hadders sluit zich aan bij het punt van Marry de Gaay Fortman over diversiteit. Hij heeft zich in voorzittersfuncties sterk gemaakt voor het instellen van een doelstelling van 40% vrouwen, juist ook onder het level RvB en RvC. Dat was soms ingrijpend, maar het belang stond voorop. Anita Nijboer geeft mee dat haar vaak opvalt dat te weinig duidelijk wordt gecommuniceerd door RvB en RvC en de aandeelhouders, binnen die gremia, maar ook onderling tussen deze organen wordt niet altijd duidelijk gezegd wat men vindt en wil.  Het is belangrijk om helder te maken waar het precies om gaat en dat te adresseren.

Stelling nemen
We bespreken drie sets van stellingen, waar de eerste gaat over HR kennis van de boards en de wijze van omgaan met de HR-directeur. Deze maakt vaak geen deel meer uit van de RvB, zou het de HR-kennis van de RvB niet ten goede komen als het wel zo was? De RvC moet in ieder geval betrokken zijn bij het opstellen van het profiel en bij de gesprekken van meerdere kandidaten in de laatste ronde.

Dan over kennis: als een RvC niet weet wat ze mist, weet ze ook niet wat ze mist. A la Johan Cruijff, en ook erg waar. Als een RvC weinig kennis heeft van ICT, weet ze vaak ook niet wat ze niet weet, wat het risico daarvan is en wat eraan te doen is. Dus blijft het meestal zo. Dit geldt ook voor andere onderwerpen. Diversiteit qua geslacht, leeftijd en cultuur helpt erg om scherp te blijven en alert te zijn op hiaten. Want het zelfkritisch vermogen is helaas te vaak beperkt. Het proces van zelfevaluatie is vaak slecht georganiseerd, constateert Bart Jonker. De risico’s: die zijn er. Denk aan de aansprakelijkheid, die er ook is voor de periode dat je nog niet in de Board zat. Commissarissen zijn als er iets flink misgaat vaak nog steeds volledig overtuigd van hun eigen integriteit. Volgens Jan Zegering Hadders is dat in veel gevallen oprecht gemeend: ze dachten echt dat iets mocht, of dat iets wel in orde was. Bij de Panama papers zie je die verbaasde reactie ook terug. 

Dan de hoofdstellingen over wie de strategie bepaalt. Enerzijds heeft de RvB dagelijkse verantwoordelijkheid voor het bepalen van de strategie van de onderneming. Maar: de RvC heeft wel een belangrijke rol in het bespreken en goedkeuren van de strategie. Dat kan een RvC alleen goed doen na tijdig betrokken te zijn, en na meegedacht te hebben. Goedkeuring kan alleen als je weet waar het over gaat. RvC’s en RvB’s moeten ervoor zorgen dat strategie en risicomanagement niet tussen de dagelijkse korte-termijn onderwerpen op de agenda staan. Er moet daadwerkelijk ruimte voor worden gemaakt, liefst in aparte vergaderingen.

Groepsdynamiek kan ook effect hebben op het delen en toepassen van expertise. Het gebeurt dat men in subcommissies wel goed uit de verf komt qua kennis, maar niet in de Board. In Boards is men soms bang om domme vragen te stellen, terwijl dat juist de vragen kunnen zijn die nodig zijn om aan het denken te zetten. Het is nuttig om je bewust te zijn van de dynamiek in het team en waar nodig bij te sturen. Goede communicatie blijft in ieder geval van levensbelang, zo besluiten we de bijeenkomst.

Ook deelnemen aan het commissarissenonderzoek?
Bent u lid van een RvC of een RvT en wil u meedoen aan het jaarlijkse commissarissen-onderzoek? Stuur dan een mail naar Aalt Klaassen: aalt.klaassen@boardinbalance.com onder vermelding van ‘uitnodiging voor commissaris benchmarkonderzoek 2016/2017. Ook kunt u aangeven of u openstaat voor een face to face interview.

Fotoreportage

1e15d1af-6266-4e9e-8b4a-02a26bfd8027
Nieuwe leden
Ynés (Y.A.) Veigas
CAPELLE A/D IJSSEL|Sodexo Nederland BV
Dorine (D.) Zonneveld - Van der Poel
EINDHOVEN|Medtronic
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Ik vind het fijn om bij de bijeenkomsten van het Vrouwennetwerk met een groep vrouwen de moeilijkere kanten van het ondernemen te bespreken."

Bernadette Bijman
Directeur-eigenaar Rubens Kwekerijen
Dáárom ben ik lid!
"Meer diversiteit aan leden"

Fauzia Mahomed Radja
Directeur FM Consultancy
Dáárom ben ik lid!
"Binnen VNO-NCW West is een dynamisch en ambitieus vrouwennetwerk actief."

Tatjana Romanyk
Directeur-eigenaar Aptitude Health, educatie en advies oncologie

 Video

Guts & Glory, hét topvrouwenevent in Nederland