Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Doelgroepnetwerk  >  Vrouwennetwerk  >  

Skip Navigation LinksStart

Groei!

Vrouwelijk ondernemerschap stimuleren, zakelijke én persoonlijke groei acceleren. Daarvoor staan een actief bestuur en betrokken werkgroepen van het VNO-NCW VrouwenNetwerk. Ambitieuze vrouwen worden lid. Bewust klein blijven is uit!

Regionieuws
De capabele vrouw is geen mythe

​“Binnen mannennetwerken is diversiteit simpelweg geen issue. Het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen in de top wordt praktisch nergens nageleefd.” Bij ABN AMRO vertelt Marry de Gaay Fortman wat effectief toezichthouderschap inhoudt en welke uitdagingen er liggen.

lees meer
Dinsdag 6 Februari 2018

“Binnen mannennetwerken is diversiteit simpelweg geen issue. Het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen in de top wordt praktisch nergens nageleefd.” Bij ABN AMRO organiseert het VNO-NCW VrouwenNetwerk op 5 februari een masterclass over Toezichthouderschap. Oud-voorzitter van VNO-NCW Metropool Amsterdam Marry de Gaay Fortman vertelt wat effectief toezichthouderschap inhoudt en welke uitdagingen er voor vrouwen liggen.

Door Patrick Krom

De Gaay Fortman is naast haar functie als advocaat-partner bij Houthoff onder meer lid van de Raad van Commissarissen van KLM en De Nederlandsche Bank. Ook is ze voorzitter van Stichting Topvrouwen en van de Raad van Toezicht van Toneelgroep Amsterdam. Vanuit haar uitgebreide eigen ervaring deelt zij met humor en enthousiasme haar inzichten met de aanwezige vrouwen.

Meer dan ervaring alleen
Persoonlijke waarden en vaardigheden die een commissaris moet hebben zijn onder meer integriteit, respect, objectiviteit en goed communiceren. “Het gaat niet alleen om je inhoudelijke kennis en kunde. Het is toch duidelijk dat je die hebt? Headhunters die daarop selecteren, zetten je op het verkeerde been.” Uit eigen ervaring geeft De Gaay Fortman nog meer tips. “Commissaris zijn kan soms heel persoonlijk worden. Dan moet je een stapje terug kunnen nemen en het belang van de onderneming voor ogen houden. Blijf je ook bewust van je rol. Het bestuur hoeft je adviezen niet op te volgen, dat vinden veel mensen heel moeilijk. Wees tenslotte niet bang in te grijpen en durf om te gaan met een onzekere afloop. Je zit in hetzelfde schuitje, je kan er plezier uit halen door iets met elkaar op te lossen.”

Geen issue
“Het toezichthouderschap is aan verandering onderhevig en wordt geprofessionaliseerd”, vervolgt ze. “Dat is in het voordeel van vrouwen, hoewel het nog veel beter kan. Met name in de benoemingsprocedure wordt er nog teveel achterover geleund. Binnen mannennetwerken is diversiteit simpelweg geen issue. Het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen in de top wordt praktisch nergens nageleefd.”

Het advies voor vrouwen luidt: durf je ambities kenbaar te maken binnen de organisatie, laat weten dat je ergens voor staat en ergens naar toe wil. Zo moeten vrouwen zichtbaarder worden voor benoemingen. Dat sluit aan bij de missie van Stichting Topvrouwen. De Gaay Fortman is voorzitter van deze stichting, die een database bijhoudt van vrouwen aan de top. Deze database bevat nu zo’n 1500 profielen en wordt wekelijks benaderd door headhunters en (beursgenoteerde) bedrijven. Daarbij is ook aandacht voor vrouwen die actief zijn in het mkb, onderwijs en (semi-)publieke instellingen. “De database ontkracht de mythe dat capabele vrouwen er niet zouden zijn.”

Een steun in de rug, een trap onder de kont
“Bereid je goed voor als je ergens wil toetreden en maak concrete afspraken. Verdiep je in het bedrijf en zoek om te beginnen iets dat dicht bij jezelf ligt, zodat je kan wennen aan je positie. En het belangrijkste: vrouwen moeten meer voor zichzelf opkomen en elkaar meer gaan helpen.” Caroline van Reenen, voorzitter van het VrouwenNetwerk, luidt de afsluitende borrel in met de woorden: “Deze masterclass was een steun in de rug, maar ook een trap onder de kont.”

Bekijk de website van Stichting Topvrouwen
Bekijk hier de fotoreportage
Bekijk hier​ de presentatie
Regionieuws
‘Quotum enige oplossing’

“Ik was faliekant tegen, maar de quotumwet heeft het bedrijfsleven evident veranderd.” Tijdens de reis van het Platform VrouwenNetwerken overtuigt Guðrún Hafsteinsdóttir, president of the Federation of Islandic Industries,​ Nederlandse topvrouwen van de noodzaak van een quotum voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven​.​​

lees meer
Dinsdag 30 Januari 2018
​Ze waren tegen, de vrouwelijke ondernemers van IJsland. Maar nu de quotumwet er eenmaal is, zijn ze om. “Ik geef toe,” zegt  Guðrún Hafsteinsdóttir, president of the Federation of Islandic Industries, de zusterorganisatie van VNO-NCW, “ik was faliekant tegen, maar de quotumwet heeft de samenstelling van de raden van bestuur in het bedrijfsleven evident veranderd in een ongelooflijk korte periode. De directies zijn divers geworden en de kwaliteit van hun beslissingen is daardoor verbeterd.”

Het Platform VrouwenNetwerken van VNO-NCW en MKB Nederland organiseerde in januari een vierdaagse reis naar IJsland. Een delegatie van 16 vrouwelijke ondernemers en directeuren verkende niet alleen de handelsmogelijkheden, maar onderzocht ook hoe IJsland de gendergelijkheid bevordert. IJsland is wat dit betreft een walhalla; het land staat al negen jaar op nummer 1 in Global Gender Gap Index, die elk najaar door het World Economic Forum wordt uitgebracht. Nederland zakte in 2017 met drie plaatsen naar 32 en moet nu zelfs ‘opkijken’ tegen landen als Rwanda (4), Mozambique (29) en Moldavië (30).

“Om te versnellen, is een quotumwet de enige oplossing,” zegt  missieleider Louise Beduwé, tevens manager van het VNO-NCW VrouwenNetwerk, stellig op de vraag welke lessen de delegatie uit IJsland meeneemt. “De quotumwet heeft de wereld in IJsland veranderd. Dat is volkomen duidelijk geworden.”

Hafsteinsdóttir waarschuwt de Nederlandse vrouwen dat ze goed beslagen ten ijs moeten komen. “Ik zit in diverse besturen en krijg regelmatig van mannen te horen: ‘Wij kunnen geen vrouwen vinden, jij moet daarvoor zorgen’. Ik heb inmiddels een persoonlijke lijst waarop 40 capabele vrouwelijke bestuurders staan. En word je zelf door een raad van bestuur om advies gevraagd, benaderd voor een zetel of een presentatie, zeg altijd ja!”

Caroline van Reenen, voorzitter Platform VrouwenNetwerken VNO-NCW en MKB Nederland, scherpt door de lessen uit IJsland de lobby voor gendergelijkheid aan op de volgende punten:​
 • Invoering van een quotumwet.
  Bedrijven vanaf 25 medewerkers worden, op straffe van een geldboete, verplicht het aandeel van vrouwen in raden van bestuur en commissarissen te verhogen naar minimaal 40 procent.
 • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen, te beginnen met het ouderschapsverlof.
  Van Reenen: “In IJsland krijgen de ouders 9 maanden verlof na een bevalling. De eerste drie maanden zijn verplicht voor de moeder, de tweede drie maanden zijn verplicht voor de vader en de laatste drie mogen de ouders zelf verdelen. En de zorglasten van de zwangerschap worden beter over de werkgevers verdeeld. Voor een werkgever maakt het dan niet meer uit of hij een man of een vrouw in dienst neemt. Laatst kwam een van mijn vrouwelijke medewerkers vragen of ze een week verlof mocht omdat haar kindje naar het ziekenhuis moest. Daar heb ik mee ingestemd op voorwaarde dat de vader ook verlof zou aanvragen. Aan die mogelijkheid hadden deze jonge ouders niet eens gedacht. Positief is dat de vader dat verlof zonder problemen kreeg.
 • Voldoende en betaalbare kinderopvang.
  In IJsland zijn er ook veel werkgevers die opvang bieden. Het is daar gewoon dat kinderen worden meegenomen naar het werk.
Gebruik het netwerk van VNO-NCW West om informatie en inspiratie op te doen over de IJsland-missie. De volgende leden gingen mee:  
 • Astrid van Heumen, Corporate Casting, VNO-NCW metropool Amsterdam
 • Fauzia Mahomed Radja, FM Consultancy, VNO-NCW Rotterdam
 • Anja de Vos-Biemans – KPN, VNO-NCW Den Haag
 • Marian van Eck, Liber Dock, VNO-NCW Den Haag
 • Charlie Ortega, stichting PEP, VNO-NCW Den Haag
 • Corine Laurant, stichting Kinderopvang Purmerend, VNO-NCW Noordwest-Holland
 • Joke Brouwer, Taxi Brouwer, VNO-NCW Rijnland
 • Jacqueline van den Berg, Technober, VNO-NCW Noordwest-Holland
 • Willemijn van Sandick, Vastrecht Belastingadviseurs, VNO-NCW Den Haag
Bekijk de vlog​ over de vierdaagse reis van het Platform VrouwenNetwerken naar IJsland

Bekijk de fotoreportage van de vierdaagse reis van het Platform VrouwenNetwerken naar IJsland

Lees meer over het Platform VrouwenNetwerken van VNO-NCW en MKB Nederland

Meer informatie: Louise Beduwé​

Regionieuws
Zonder strategie, geen groei!

​“Om als bedrijf succesvol te blijven, is het cruciaal je doelstellingen te bewaken en tussentijds te evalueren.” Tijdens de bijeenkomst van het bespreken directeur Moara Daniëls en consultant Fauzia Mahomed Radja een ondergesneeuwd element van ondernemen: strategie!

lees meer
Donderdag 9 November 2017
​“Om als bedrijf succesvol te blijven, is het cruciaal je doelstellingen te bewaken en tussentijds te evalueren.” Tijdens de bijeenkomst van het VNO-NCW VrouwenNetwerk bij Daniëls Openhaarden bespreken eigenaar Moara Daniëls en consultant Fauzia Mahomed Radja een ondergesneeuwd element van ondernemen: strategie!

Door Romy Koreman en Pieter van der Meulen

“Een schop onder de kont – soms hebben zelfs ondernemers dat nodig.” Caroline van Reenen, voorzitter van het VNO-NCW VrouwenNetwerk, schetst in haar welkomstwoord een herkenbaar fenomeen: in de dagelijkse drukte van e-mails beantwoorden en brandjes blussen, vergeten ondernemers hun organisatie met een helikopterblik te bekijken. Daardoor wordt voorbij gegaan aan het belang van strategie voor succesvol ondernemen. Op de bijeenkomst ‘Zonder strategie, geen groei’ op 6 november illustreren Fauzia Mahomed Radja en Moara Daniëls aan de hand van hun eigen samenwerking hoe een goed uitgekiende bedrijfsstrategie de weg is naar een vruchtbare toekomst. 

Kracht van digitaal 
Moara Daniëls, directeur van familiebedrijf Daniëls Openhaarden, opent de deuren van haar prachtige showroom in Rotterdam voor de leden van het Vrouwennetwerk. Tussen knusse vuurtjes en luxe meubilair vertelt ze over haar samenwerking met Fauzia Mahomed Radja: “Na een aantal ontmoetingen zijn we gaan zitten om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Inmiddels hebben we genoeg aan een half woord en weten we precies wat we aan elkaar hebben.” Fauzia Mahomed Radja is directeur van FM Concultancy en helpt bedrijven met hun strategisch management: “Strategie is mijn kindje, mijn core, ik adem en leef het!” Mahomed Radja en Daniëls werken inmiddels drie jaar samen en hebben verschillende positieve, strategische veranderingen gerealiseerd. “Mijn belangrijkste uitdaging was dat de online zichtbaarheid van de onderneming moest worden vergroot,” vertelt Daniëls. Digitale presentatie van je bedrijf is een terugkerend thema tijdens de bijeenkomst. “Je kunt tegenwoordig echt niet meer ondernemen zonder sterke online aanwezigheid,” stelt Mahomed Radja. Digitale transformatie staat dan ook op nummer 1 van de strategische pijlers, verder bestaande uit meebewegen met de markt en innovatie, die ze heeft ontwikkeld voor haar klanten. De vragen uit de zaal geven aan dat het een onderwerp is waar veel vrouwelijke ondernemers mee worstelen. Welke media gebruik je? Waar haal je het beeldmateriaal vandaan? “Sociale media zijn zo krachtig.  Het liefst gebruiken jullie alle varianten en zoveel mogelijk!”  

Expertstatus
Enkel met digitale transformatie kom je er niet. Breng in kaart wie je bent en wat je wilt, zo luidt het advies. “Als je niet weet waar je naartoe wil, hoe ga je er dan ooit komen?” Mahomed Radja en Daniëls lieten een SWOT-analyse los op Daniëls’ bedrijf, waardoor diens krachten goed in beeld kwamen. “Moara heeft specifieke expertise binnen haar vakgebied in huis,” zegt Mahomed Radja. “Die expertstatus moet je verstevigen en vooral tonen aan de buitenwereld.” Dus begon Daniëls met het organiseren van seminars waar experts uit aangrenzende branches samenkomen en kennis uitwisselen. “Door een podium te bieden om te inspireren en te informeren, claim je een voortrekkersrol,” aldus Mahomed Radja. Het was even wennen voor Daniëls, die het niet altijd prettig vindt om het middelpunt van de aandacht te zijn. Toch is het voor een bedrijf als het hare belangrijk om een gezicht te hebben. En het werpt zijn vruchten af, beseft ze: “Groei ligt buiten je comfortzone.” 
 
Emotie als leidraad 
Thuis is waar de warmte wacht. Dat zegt Rotterdams stadsdichter Derek Otte in het promotiefilmpje van Daniëls Openhaarden. Het is een uitspraak die past bij de visie van het bedrijf, die pas scherp naar voren is gekomen door de strategie onder de loep te nemen. “Ik neem emotie als leidraad,” zegt Daniëls. “Een product als het mijne heeft te maken met familie, thuis zijn, warmte. Dat is het uitgangspunt.” De strategie van Daniëls Openhaarden inspireert de aanwezige dames om de blik op hun eigen onderneming te werpen. De laatste vraag zet de aanwezigen aan het denken tijdens de borrel: “Wat doe je nog niet om je doelen te bereiken?” 

Bekijk​ de PowerPoint presentatie
Bekijk​ de fotoreportage
Bekijk​ het filmpje van Daniëls Openhaarden

1964b886-080e-442b-aaa4-ac26de50833e
Nieuwe leden
Zizi (E.) Fernandes
ROTTERDAM|Mama Taxi Mobility BV
drs. Jolanda (J.G.) Bakker
ALKMAAR|H&S Adviesgroep B.V.
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Binnen VNO-NCW West is een dynamisch en ambitieus vrouwennetwerk actief."

Tatjana Romanyk
Directeur-eigenaar Aptitude Health, educatie en advies oncologie
Dáárom ben ik lid!
"Meer diversiteit aan leden"

Fauzia Mahomed Radja
Directeur FM Consultancy
Dáárom ben ik lid!
"De toegevoegde waarde is dat ik met ondernemers kan sparren over waar je als ondernemer tegenaan loopt."

Elly de Knikker
Directeur-eigenaar reclame- en communicatiebureau Graficelly, gevestigd in Reeuwijk
Dáárom ben ik lid!
"Ik vind het fijn om bij de bijeenkomsten van het Vrouwennetwerk met een groep vrouwen de moeilijkere kanten van het ondernemen te bespreken."

Bernadette Bijman
Directeur-eigenaar Rubens Kwekerijen

 Vlog

thumb video IJslandreis web.jpg
Vlog Ledenreis IJsland