Hét ondernemersnetwerk in de Randstad

Skip Navigation LinksStart

Doelgroep HRM Expert Netwerk

​De vraagstukken van het Human Resouces Management (HRM) zijn complex. Hoe houd je de pensioenlasten in de hand? Wat betekent vitaliteitmanagement in theorie en praktijk? Hoe vind en bind je internationaal talent? In het HRM Expert Netwerk delen CEO’s en HR-directeuren hun kennis en ervaring op deze en andere HRM-terreinen. Hun deskundigheid is groot.

Regionieuws
Duurzame inzetbaarheid

​‘De arbeidsmarkt: uitdagingen en veranderingen’ staat centraal op de bijeenkomst van het HRM Expert Netwerk VNO-NCW Regio Rotterdam op het Erasmus Paviljoen in Rotterdam. Hoe houd je ouderen aan het werk in de toekomst en hoe blijf je duurzaam inzetbaar?

lees meer
Dinsdag 7 November 2017

‘De arbeidsmarkt: uitdagingen en veranderingen’ staat centraal op de bijeenkomst van het HRM Expert Netwerk VNO-NCW Regio Rotterdam op het Erasmus Paviljoen in Rotterdam. Hoe houd je ouderen aan het werk in de toekomst en hoe blijf je duurzaam inzetbaar?

Door Merijn van Grieken

De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor belangrijke uitdagingen. Steeds meer werkenden willen en moeten betaald werk, zorgtaken en een rijk sociaal leven combineren. Daarnaast stelt een goed opgeleide beroepsbevolking steeds hogere eisen in termen van zinvol en inspirerend werk. Hoe mobiliseren we duurzaam voldoende talent in een vergrijzende samenleving waar de technologische ontwikkeling in hoog tempo voortgaat?

Kartonnen verpakkingen
Harry van de Kraats, algemeen directeur van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland AWVN en Directeur Sociale Zaken bij VNO-NCW/MKB NL, gaat in op die veranderende rol van HR in een veranderende arbeidsmarkt. Hij haalt een voorbeeld aan van een bedrijf dat, aangejaagd door digitalisering, inmiddels geen treinkaartjes maar exclusieve kartonnen wijnverpakkingen produceert. De 1.000 medewerkers moesten zich laten omscholen. ‘Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat nadenkt over duurzame inzetbaarheid.’ 

Hogere eisen
Werkenden in een schaarse arbeidsmarkt stellen steeds hogere eisen aan de werkorganisatie. ‘Mensen willen dat een bedrijf een purpose heeft, een reden en willen weten hoe een bedrijf omgaat met innovatie, de circulaire economie en werknemers. Ook in de boardroom wordt de HR-strategie een belangrijk thema. Wat is je license to operate? Waar sta je voor, hoe ga je daarmee om en hoe veranker je dat? Bedrijven waar het HR-beleid goed is verankerd zijn vaak goede bedrijven met erkenning uit de samenleving.’

Duurzame inzetbaarheid
De verandering over het denken over duurzame inzetbaarheid - hoe houd je ouderen aan het werk, hoe kunnen we de cao vernieuwen, hoe betrekken we mensen langs de kant in het bedrijf? -  vergt een sterke HR-functie. ‘Het is urgenter dan ooit dat er in de board gekeken wordt naar de invulling van de HR-strategie’, aldus Van de Kraats. ‘Als we iedereen kunnen betrekken wordt de maatschappij stabieler. Het bedrijf is de motor van Nederlandse samenleving.

Prof. dr. Joop Schippers, hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht en projectleider van het programma ‘Future of Work’, gaat dieper in op de vraag ‘Wie is voorbereid op de arbeidsmarkt van (over)morgen?’ Voor hem is het prioriteit dat mensen over (transitie)vaardigheden beschikken om zich nieuwe kennis eigen te maken en ook de mentale weerbaarheid hebben om een keer iets anders te doen als dat nodig is.

Keuring voor werknemers
‘Mensen moeten niet blijven hangen in ‘mijn oude beroep was zo leuk’ of ‘ik wil niets anders’. Er moet meer worden ingezet op een leven lang leren en de begeleiding van mensen in hun loopbaan. ‘Scholing of het mobiliteitsbureau heeft ten onrechte een slechte reputatie’, aldus Schippers.

Hij pleit voor een jaarlijkse keuring van werknemers zoals bij de auto. ‘Ga elk jaar het gesprek aan: waar wil je staan over vijf jaar? Hoe is het met je psychische gesteldheid, in welke fase van je leven zit je? Ben je fit? Wat is je ambitie? Et cetera. Eigenlijk moet de werkgever in een steeds krappere en ingewikkeldere arbeidsmarkt meer oog krijgen voor de medewerkers. Meer aandacht voor HR is noodzaak.’​

Bekijk de fotoreportage​​

Regionieuws
Gewoon een goed mens zijn

​Iedereen die de woorden RvB leest denkt onmiddellijk aan Raad van Bestuur. Zeker in ondernemingskringen. Dat daar ook een andere betekenis aan kan worden gegeven, bleek op de bijeenkomst over echtheid en onechtheid bij bestuurders. Kortom: Hoe zit het met de Reden van Bestaan?

lees meer
Woensdag 16 November 2016

Iedereen die de woorden RvB leest denkt onmiddellijk aan Raad van Bestuur. Zeker in ondernemingskringen. Dat daar ook een andere betekenis aan kan worden gegeven, bleek op de bijeenkomst over echtheid en onechtheid bij bestuurders. Kortom: Hoe zit het met de Reden van Bestaan?

door Merijn van Grieken

Verfrissend, verrassend en voor ondernemers misschien een onalledaags thema bij de bijeenkomst van HRM Expert Netwerk van VNO-NCW Regio Rotterdam: ‘Echtheid-Onechtheid vanuit Bestuurdersperspectief’. Ga daar maar aanstaan! Arjan Eleveld, voormalig algemeen directeur LTP, managing partner van Jonathan Warner en auteur van het boek ‘Echt!’ en Gijs de Vries, directeur van het Rode Kruis konden er wel mee uit de voeten.

In een wereld waarin succes worden afgemeten aan de hoeveelheid geld op de bank, waarin tijd geld kost en het hebben van een dikke bak voor de deur tot hoogste goed wordt bestempeld, schetst Eleveld het dilemma waar bestuursleden en topmensen vaak mee worstelen. 'Alle bestuursleden zijn ijdel, maar zodra ze dat toegeven zijn ze hun leiderschap kwijt. Mensen in leiderschapsfuncties hunkeren naar erkenning en aanzien. Het zijn net junkies.’

Echte leiders volgen missie
Volgens Eleveld volgen echte leiders hun eigen missie en ethiek en zorgen zij ervoor dat bedrijven succesvol zijn. Ze doorbreken wantrouwen en politieke spelletjes, inspireren en zorgen ervoor dat teams aan de top komen. ‘Onechtheid is overal. Onechte verhalen, onechte gesprekken, onechte mission statements van bedrijven. Bestuurders hebben de sleutel in handen om dit te doorbreken.’

Eleveld vervolgt: ‘Leiders van organisaties met een sterk gevoel voor purpose zijn niet bezig met hun positie, maar met hun missie. In deze organisaties putten mensen inspiratie uit de betekenisvolheid van hun werk. De aanpak van dergelijke leiders leidt niet alleen tot bevlogen medewerkers en tevreden klanten, maar vaak ook tot een betere wereld. En ze blijken ze er zelf ook nog gelukkiger van te worden.’

Volgens de auteur is het niet zo moeilijk om erachter te komen wat jouw drijfveer is. Stel jezelf de volgende vraag: ‘Je bent gepensioneerd en geeft een etentje voor collega’s die jou toespreken. Wat zou je willen dat ze over jou zeggen? Het antwoord zegt alles over jouw zingeving. Zoek met elkaar, met je team, naar die zingeving. Dat is goed voor jezelf en je team. Wat wil je nalaten dat verder gaat dan eigenbelang?’


Waar gaat het echt om?
Dit was een van de vragen waar ook directeur Gijs de Vries mee worstelde. Het geslaagde directielid van Ernst & Young en Cap Gemini maakte in 2014 de overstap naar de wereld van de goede doelen. Na een jaar time out en bezinning kreeg hij een aanbod die hij niet kon weigeren: directeur worden van het Rode Kruis, de humanitaire noodhulporganisatie in Nederland.

Dacht hij een paar jaar daarvoor nog dat je het ultiem gemaakt had als je een Audi A8 zou kunnen kopen op je 40ste, zijn toenemende onvrede over het werk en zijn overwinning op kanker zorgde voor een fundamentele ommezwaai in denken en doen.

‘Waar gaat het echt om? Ik was erachter gekomen dat je geluk wel in de hand hebt en je gezondheid niet. Dus ik ben er alles aan gaan doen om geluk na te streven door gezond oud te worden: voldoende slapen, gezonde voeding, drie uur sporten per week, tien minuten per dag bewust ademhalen, meditatie en bij thuiskomst er ook echt zijn.

Leefplan opstellen
Zijn zogenoemde leefplan bevat tien dingen waar hij energie van krijgt: slapen, voeding, bewegen, passie, ontspanning, sociale contacten, thuis, werkleven en zingeving. ‘Het groots en meeslepend leven is nu: gewoon een goed mens zijn. Ik verdien vijf keer minder dan voorheen maar heb tien keer meer emotioneel inkomen. Een botsing tussen echt en onecht weet je altijd. Door het stemmetje in je hoofd. Als je luistert naar je hart dan klopt het.’

Fotoreportage

d4ea2d92-ed85-4710-82b0-2b5af1c639a8
Agenda
Er zijn nog geen bijeenkomsten bekend voor deze regio.