Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  

VNO-NCW WEST

Nieuws
Vrouwen naar de top

​De groei van het aantal vrouwelijke leden van raden van bestuur (RvB) en raden van commissarissen (RvC) is zo traag dat de beoogde 30% pas na 2024 wordt behaald.
Voorzitter Caroline van Reenen van het VNO-NCW VrouwenNetwerk wil dat de overheid een prikkel afgeeft door het zwangerschapsverlof eerlijk te verdelen tussen man en vrouw.

Nieuws
Kennisintensieve bedrijven gaan inclusief

​De Participatiewet vraagt alle bedrijven om mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt op te nemen in het bedrijf. Maar hoe kan dat bij kennisintensieve bedrijven? Bedrijven in Amsterdam Zuid hebben deze zomer kennis gedeeld over het hoe op de werkvloer.

Nieuws
Manifest Greenport-Mainport

​Greenport Westland en mainport Rotterdam werken samen. Ondernemers uit beide regio’s hebben, mede op initiatief van VNO-NCW West, de randvoorwaarden die nodig zijn om internationaal concurrerend te blijven, neergelegd in een manifest.

Word lid
Een lidmaatschap van VNO-NCW West heeft zo z'n voordelen:
- Hoge kwaliteit bijeenkomsten
- Landelijk bereik via VNO-NCW
- Actief in alle bedrijfstakken
- Succesvolle regionale lobby
- Invloedrijk netwerk

​De boodschap van

René Klawer, voorzitter VNO-NCW West
We gaan voor het Sociaal akkoord

Foto en video

7 oktober 2014
Creatief Leiderschap