Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Agenda

Detail Bijeenkomst

cac5323e-83c0-4c0b-bdc2-1e8cb851000a
Bouwpower Zuid-Holland: Verduurzaming van het vastgoed
Datum
19-06-2017

Tijd
15:00 - 19:00 uur

Locatie
Holland Haag (nieuwbouw)
Coenecoop 801
2741 PW  WADDINXVEEN

Omschrijving

VNO-NCW Rijnland en Rijngouwe nodigen u uit voor de Bouwpower Zuid-Holland.

Bouwpower is opgericht om nieuwe kansen te creëren voor de bouw. Het netwerk faciliteert ontmoetingen tussen deze ondernemers uit verschillende bedrijfstakken en tussen ondernemers en overheden door bijeenkomsten te organiseren op lokaal en provinciaal niveau.

U bent op maandag 19 juni te gast bij Bouwbedrijf De Vries en Verburg. Zij zijn volop betrokken bij het ontwikkelen, realiseren, verkopen en onderhouden van en het beleggen in duurzame huisvesting. Het bezoek vindt plaats op de bouwlocatie Holland Haag. De Vries en Verburg realiseert op het terrein gelegen op industrieterrein Coenecoop aan de Zuidelijke Randweg in Waddinxveen de nieuwbouw van kantoor met bedrijfshal. Vanuit Holland Haag wordt het proces en de meerwaarde voor het familiebedrijf toegelicht.
Marco Dekker, commercieel directeur De Vries en Verburg, licht het proces van Holland Haag en de ontwikkelingen van De Vries & Verburg toe. Ook wordt u rondgeleid over de bouwplaats.

Naast de ontwikkeling van Holland Haag staat het thema Verduurzaming van het vastgoed centraal. Hoe kunnen we in de toekomst ons vastgoed meer en meer verduurzamen. De doelstelling is vanaf 2023 alle nieuwbouwproductie in de woning- en utiliteitsbouw energieneutraal te realiseren.

Wat is de kwaliteit van de huidige utiliteitsbouw? Hoe kunnen we deze kwaliteit vergroten vanuit duurzaamheidsoogpunt? En wat doet certificering? Graag gaan we met u in gesprek wat u ervaringen en ideeën zijn.

Aanmelden
U kunt zichzelf (en eventueel uw introducé) aan- of afmelden via een mail naar rijnland@vno-ncwwest.nl.

Wij zien u graag op 19 juni!Programma

Navigatieadres: Cienecoop 711 in Waddinxveen

15.00 uur Inloop
15.30 uur Opening gespreksleider (welkom namens de regio’s RijnGouwe en Rijnland)
15.35 uur Kort welkom door voorzitter VNO-NCW RijnGouwe
15.40 uur Presentatie Holland Haag door Bob Bruijn
16.00 uur Vragen vanuit de zaal
16.10 uur Presentatie De Vries & Verburg door Marco Dekker – incl. toelichting op woningbouw en duurzaamheid door collega
16.45 uur In gesprek met de zaal over ontwikkelingen en de toekomst van Duurzaam vastgoed
17.10 uur Rondleiding bouwlocatie Holland Haag
17.30 uur Afsluiting en borrel