Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Algemeen Dossier

Skip Navigation LinksVacature Adjunct Directeur

 
 

 Adjunct Directeur VNO-NCW West m/v

​VNO-NCW West is dé werkgeversorganisatie in Noord- en Zuid-Holland en is een factor van betekenis in de regionale en landelijke economie. VNO-NCW West bevordert een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat voor bedrijven in het algemeen en haar leden in het bijzonder. In haar belangenbehartiging draagt VNO-NCW West bij aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische, sociale en ecologische zin. VNO-NCW West organiseert een programma van bijeenkomsten, gericht op ontmoeting, ontwikkeling en kennisuitwisseling.

VNO-NCW West heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van de vereniging. Voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid beschikt VNO-NCW West over een professioneel secretariaat. Het secretariaat bestaat uit de directeur, een team van regiomanagers met ieder hun eigen portefeuilles en ondersteunende medewerkers. Ter uitbreiding van het secretariaat zijn we op zoek naar een adjunct directeur.

Adjunct directeur
De adjunct directeur is samen met de directeur verantwoordelijk voor de werkorganisatie. De realisatie van de door het bestuur vastgestelde strategie is de belangrijkste doelstelling voor de adjunct directeur. De adjunct directeur zorgt ervoor dat VNO-NCW West met steun van een goed georganiseerd secretariaat stevig op de kaart staat; gezag heeft bij overheden, bij branches en VNO-NCW en dus in het belang van en met inzet van de leden zaken voor elkaar krijgt. Door een krachtige lobby en een groeiende achterban wint VNO-NCW West verder aan relevantie en is ze in staat haar leden nog beter te faciliteren bij het ondernemerschap.

Voor de adjunct directeur zijn de volgende opdrachten geformuleerd:
1. vereniging en bureau aansturen met een focus op ondernemerschap, dienstverlening en nieuwe toegevoegde waarde voor de leden. Het ontwikkelen van nieuwe communities voor ondernemers, de acquisitie van nieuwe leden, het vergroten van het ledencontact en de ledenbetrokkenheid, aandacht voor nieuwe verdienmodellen en bijbehorende projecten voor de vereniging zijn belangrijke prioriteiten.
2. vergroten van de zichtbaarheid van VNO-NCW West door meer gerichte communicatie naar leden, potentiele leden en stakeholders
3. het realiseren van de transformatie van de organisatie naar een dynamische, enthousiaste en marktgerichte organisatie onder meer door het neerzetten van concrete doelen voor de medewerkers van de organisatie en het aansturen van de organisatie als hecht en sterk team.

Het betreft een nieuwe functie, en bij gebleken geschiktheid kan de adjunct directeur, op termijn, de functie van directeur over nemen, na diens pensionering (voorjaar 2020).

Profiel
We zoeken:
• Een doortastende en inspirerende verenigingsprofessional. Iemand die weet hoe je een vereniging laat groeien en bloeien. Iemand met passie voor ondernemerschap en verenigingen;
• Iemand die zelf op het podium kan staan en er evenveel plezier aan beleeft om een ander daarop te laten excelleren. Een professional met een proactieve antenne, met intrinsieke interesse in de business van de leden en in staat om deze interesse om te zetten naar passende dienstverlening en naar de agenda van de VNO-NCW West;
• Een verbinder. Op stakeholders-, business- en op ledenniveau. Iemand die op conceptueel niveau de kansen op verbinding ziet.
• Een ontwikkelaar. Hij/zij heeft gevoel voor de ambities en verwachtingen van de leden, houdt rekening met de verschillen die er tussen de regio's binnen VNO-NCW West bestaan en is in staat om de dienstverlening en organisatie daarop in te richten;
• Een manager van professionals. De adjunct directeur stuurt de bureauorganisatie aan, zorgt dat het VNO-NCW West secretariaat functioneert als een hecht team. Hij/zij geeft als meewerkend teamlid op een inspirerende en proactieve manier leiding. Stelt kaders en geeft ruimte. Beschikt over het natuurlijk vermogen om tussen detail en helikopterview te bewegen; Hij/zij bewaakt de voortgang van de afgesproken programma’s. Heeft kennis en ervaring met bedrijfsvoering, financiën en automatisering en het gebruik van moderne media.
• Een belangenbehartiger die snapt hoe de belangen van de leden te behartigen op een effectieve manier in een ingewikkeld stakeholders veld.

Aanbod
Wij bieden een uitdagende en verantwoordelijke functie en een hectiek die passend is bij een vereniging van onze omvang. De functie van adjunct directeur is niet een functie die je tussen 9 en 5 invult. Vergaderingen, netwerkbijeenkomsten en overleg vinden vaak plaats in de avonduren. Het betreft dan ook een functie van minimaal 32 uur per week. De standplaats is Den Haag, het werkgebied is Noord- en Zuid-Holland. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

Ben jij onze ideale kandidaat?
Stuur dan je CV en bijbehorende motivatie naar Audrey Keukens (info@vno-ncwwest.nl) vóór 11 januari 2019. Je kunt haar ook bellen als je meer informatie wilt over de inhoud van deze functie op 06 24 67 48 02.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt door VNO-NCW West niet op prijs gesteld.